Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
939 postów 29686 komentarzy

Tylko prawda

Husky - Zoologiczny antykomunista , mając do wyboru AK i NSZ wybrałbym NSZ przy całym szacunku do AK. UB-ekom i ich potomkom wstęp wzbroniony.

69 lat temu władze komunistyczne rozpoczęły Akcję "Wisła"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

28 kwietnia 1947 r. Grupa Operacyjna "Wisła", dowodzona przez gen. Stefana Mossora, rozpoczęła wysiedlanie ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski.

 Powołana GO "Wisła" miała "rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w Polsce". Powierzono jej zadanie całkowitej likwidacji oddziałów UPA, przeprowadzenie "ewakuacji z południowego i wschodniego pasa przygranicznego wszystkich osób narodowości ukraińskiej na ziemie północno - zachodnie, osiedlając je tam w możliwie najrzadszym rozproszeniu".


Fragment z wpisu o akcji "Wisla" zamieszczony na portali Dzieje.pl

 

               

                          Dowódca GO "Wisła" gen. Stefan Mossor.

// Przypuszcza, że najważniejsze kwestie ustalano tak naprawdę w Moskwie, a następnie przekazywano je do Warszawy m.in. poprzez ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza.

Do akcji przesiedleń skierowano blisko 20 tys. żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których wspomagała Milicja Obywatelska, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, oddziały Wojsk Ochrony Pogranicza i Służby Ochrony Kolei. Z siłami polskimi współpracowali żołnierze czechosłowaccy i sowieccy, blokujący granicę z Polską.

Na mocy decyzji Biura Politycznego dowództwo GO "Wisła" objął gen. Stefan Mossor, jego zastępcami zostali wiceminister bezpieczeństwa publicznego płk Grzegorz Korczyński i dowódca KBW płk Juliusz Huebner.

Liczebność wojsk UPA w tym czasie do dziś budzi dyskusje. Sztab GO "Wisła" oceniał, iż liczyły one ponad 2400 żołnierzy i ponad 700 członków cywilnej siatki Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Dowódca UPA w Polsce płk Mirosław Onyszkiewicz ("Orest") twierdził natomiast, że UPA miała wówczas około 1400 ludzi.//

// Akcję "Wisła" zakończono 31 lipca 1947 roku. Wg danych Sztabu Generalnego WP w czasie jej trwania wysiedlono 140 575 Ukraińców, w tym Łemków i członków rodzin mieszanych. Równolegle z wysiedleniami prowadzono działania przeciwko UPA. W ich wyniku doprowadzono do rozbicia ukraińskiej partyzantki. Zginęli prawie wszyscy jej dowódcy. Walki były bardzo krwawe i charakteryzowały się szczególnym okrucieństwem. Wg oficjalnych danych UPA straciła w czasie Akcji "Wisła" 1135 ludzi, w tym 543 zabitych.

Działający od połowy maja do połowy września 1947 roku Wojskowy Sąd GO „Wisła” rozpatrzył 285 spraw. W większości dotyczyły one osób cywilnych, spośród których 173 skazano na karę śmierci, a 58 na kary dożywotniego więzienia. Przez pierwsze trzy miesiące działalności sądu skazani praktycznie nie mieli możliwości zabiegania o prawo łaski, a wyroki były wykonywane w ciągu kilku dni od ich wydania.

Sąd rozpatrywał też sprawy 49 oficerów i żołnierzy polskich z GO "Wisła". Część z nich skazano na karę aresztu i więzienia. Przez dziesiątki lat Polski Ludowej przesiedleni Ukraińcy nie mogli powracać ani nawet przyjeżdżać na tereny, z których ich wysiedlono.

Pomimo upływu lat Akcja "Wisła" nadal wzbudza ogromne kontrowersje. Najlepszym przykładem tego były konflikty, które miały miejsce w Przemyślu w związku z jej 60 rocznicą.//

Na pytanie, czy akcja była rzeczywiście konieczna, T. A. Olszański - autor książki "Konflikt polsko - ukraiński 1943 - 1947" odpowiada następująco: "Likwidacja partyzantki ukraińskiej - niewątpliwie tak, gdyż żadne państwo nie może tolerować na swym terytorium zbrojnej irredenty. Konieczność ta jednak nie może usprawiedliwić zastosowanych w jej toku metod, a konkretnie - wysiedlenia. Gdyby nawet istotnie niezbędne było usunięcie z terenów objętych walkami ludności cywilnej - należało ludność tę skoncentrować w silnie strzeżonych wsiach-obozach, a po zakończeniu walk pozwolić na powrót do domów".

Cały tekst tut:

http://dzieje.pl/aktualnosci/69-lat-temu-wladze-komunistyczne-rozpoczely-akcje-wisla

 
 

 

KOMENTARZE

 • Akcja Wisła była słuszna
  W latach 1943 i 1944 na wschodnich terenach Polski zdarzało się coś, co jest niezgodne z naszymi wyobrażeniami o wojnie i okupacji niemieckiej: polska ludność szukała schronienia u Niemców. Niemcy za byle co rozstrzeliwali lub wysyłali na prawie pewną śmierć do obozów koncentracyjnych. Istnieje tyle rodzajów śmierci, ile rodzajów życia. Co innego być rozstrzelanym, a co innego zostać zarąbanym siekierą, przerżniętym piłą, mieć wydłubane oczy i wyrwany język, rozpruty brzuch i wywleczone wnętrzności. W taki sposób ukraińscy nacjonaliści mordowali na Wołyniu, na Podolu i wszędzie, gdzie ich organizacje mogły dosięgnąć bezbronnych Polaków. Mając wybór między śmiercią przez rozstrzelanie a śmiercią z rąk bulbowców czy banderowców, człowiek o normalnym systemie nerwowym wybierze rozstrzelanie. Dużo napisano o okropnościach wojny, ale nie wszystko. Największe i dziś już prawie niepojęte cierpienia zadali Polakom ukraińscy nacjonaliści. Na Wołyniu znajdowało się dno wojennego piekła dla Polaków. To było jeszcze okropniejsze niż Katyń.
  Dzisiaj się mówi, że \”komunistyczne władze umiejętnie podsycały wzajemne niechęci, umacniając w powszechnym odbiorze społecznym negatywny wizerunek Ukraińca\”. To nieprawda. Władze komunistyczne kierowały się internacjonalizmem i na obszarze swego panowania tłumiły narodowe wrogości. Za nacjonalizm było się karanym. Wiedza, która mogłaby pobudzać uczucia nacjonalistyczne, była ukrywana. Taka prawdziwa książka o tragedii wołyńskiej jak \”Ludobójstwo…\” Ewy i Władysława Siemaszków pod władzą komunistyczną nie mogłaby się ukazać. Za samo zbieranie materiałów byłoby się aresztowanym.
  Armia Krajowa próbowała walczyć z Ukraińską Powstańczą Armią, ale była znacznie od niej słabsza. Później, co zupełnie oczywiste, obowiązek ten przejęło Wojsko Polskie. Zwalczanie band UPA nie było tak prostym zadaniem, jak to się wielu dzisiaj wydaje. Walka z partyzantką przedstawia tę trudność, jak zabijać terrorystów, nie czyniąc szkody niewinnej ludności, z którą są oni wymieszani.

  http://www.tygodnikprzeglad.pl/akcja-wisla-byla-sluszna/
 • @Husky 23:14:00
  W niedzielę, 6 sierpnia 1944 r., oddział UPA dowodzony przez Wołodymyra Szczygielskiego ps. „Burłaka” dokonał mordu na polskich mieszkańcach miejscowości Baligród na Podkarpaciu. Banderowcy rozstrzelali 42 mężczyzn, najstarszy z nich miał 80 lat.

  Przed wojną w Baligrodzie żyło blisko 2 tys. mieszkańców, głównie Żydów, Polaków i Ukraińców. We wrześniu 1939 r. Baligród został zajęty bez walki przez oddziały niemieckie i słowackie. W czasie okupacji istniał tu ruch konspiracyjny w postaci placówki AK Baligród nr VII.

  W lecie 1944 r. kierownictwo Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich podjęło decyzję o utworzeniu oddziałów UPA na tych terenach. W wydawanych odezwach OUN nakazywała Polakom opuszczenie „terenów ukraińskich” pod groźbą śmierci.

  Do pierwszej zbrodni doszło w połowie lipca 1944 r., gdy banderowcy uprowadzili 11 Polaków, mieszkańców pobliskiej Średniej Wsi, których powieszono w pobliżu Baligrodu. Na początku sierpnia został uprowadzony i zamordowany przez UPA jeden z mieszkańców wsi.

  Do największej zbrodni doszło w niedzielę 6 sierpnia 1944 r., kiedy do wsi wkroczył oddział Wołodymyra Szczygielskiego „Burłaki”, byłego komendanta posterunku policji ukraińskiej współpracującej z Niemcami. Tego dnia upowcy otoczyli mieszkańców zgromadzonych w kościele, a następnie, korzystając ze sporządzonej wcześniej listy, zatrzymali kilkadziesiąt osób. W tym samym czasie podzieleni na małe grupy napastnicy zabrali z domów wybranych mężczyzn, kilku zabito w domach.

  Zebraną grupę Ukraińcy poprowadzili na miejsce egzekucji i rozstrzelali. Zamordowano 42 mężczyzn, najstarszy z nich miał 80 lat. Była to największa masakra polskiej ludności cywilnej w Bieszczadach.

  Do kolejnego ataku UPA ba Baligród doszło rok później, 1 sierpnia 1945 r., kiedy banderowcy napadli na posterunek MO. Atak został odparty, ale wycofujący się bandyci spalili część zabudowań.

  W 1984 r., w pobliżu cerkwi pw. św. Onufrego w Baligrodzie, postawiono obelisk upamiętniający ofiary mordu.
  http://prawy.pl/3600-ukrainskie-zbrodnie-w-bieszczadach-mord-w-baligrodzie/
 • Dopiero wysiedlenie ludności ukraińskiej i odcięcie UPA od baz zaopatrzenia sprawiło,
  Dopiero wysiedlenie ludności ukraińskiej i odcięcie UPA od baz zaopatrzenia sprawiło, że w Bieszczadach przestano mordować Polaków.

  Zbrodnie UPA w Bieszczadach stanowią po dziś dzień "białą plamę". Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ukraińscy nacjonaliści na ich obszarze także mordowali Polaków, a ich działalność była jednym z głównych powodów do przeprowadzenia przez władze polskie akcji "Wisła". Rzezie Polaków zaczęli jeszcze w 1944 r. Każda miejscowość, w której mieszkali, spłynęła krwią. Zbrodnie te były przedłużeniem akcji depolonizacyjnej, przeprowadzonej na Wołyniu i Galicji Wschodniej, która w myśl kierownictwa OUN-UPA miała doprowadzić do oczyszczenia z polskiego elementu tzw. "ukraińskiego terytorium etnograficznego". Bieszczady w strategii UPA odgrywały bowiem określoną rolę. Miały stać się dla niej swoistą naturalna twierdzą, będącą zapleczem dla całej jej działalności na "Zakerzoniu". Tu w leśnych ostępach planowała ona urządzić swoje bazy szkoleniowe, szpitale, szkoły podoficerskie i oficerskie i ośrodki mobilizacyjne, do których mieli ściągać ochotnicy i przechodzić przeszkolenie przed wcieleniem do oddziałów bojowych. Bieszczady pełniły w ich strategii jeszcze inną rolę. Wyciągając wnioski z I wojny światowej jej dowódcy liczyli, że w przypadku wybuchu II wojny światowej poprzez nie pójdzie w kierunku Związku Sowieckiego część alianckiej ofensywy. W 1915 r. rosyjski generał Brusiłow został zatrzymany przez Austriaków na stokach Chryszczatej. UPA chciała utrzymać "drożność" tego odcinka i dlatego zamierzała przekształcić masyw Chryszczatej w potężna twierdzę.

  Zaczęło się w Serednem
  Realizacja tych planów i utrzymanie w tajemnicy miejsc lokalizacji budowanych bunkrów, obozów wojskowych i wszelkich umocnień wymagało usunięcia z rejonu Bieszczad ludności polskiej. Ta bowiem mogła także poznać szczegóły ich struktur organizacyjnych.

  Pierwsza ze zbrodni została dokonana przez UPA we wsi Seredne Małe położonej niedaleko Polany, na zboczach pasma Otrytu. W marcową noc z 29 na 30 marca 1944 r. banda UPA zamordowała 16 mieszkańców tej niewielkiej wioski, zamieszkałej przez szlachtę zagrodową. Ich zbiorowy grób znajduje się na cmentarzu w Polanach. W następnych latach ta sama banda wymordowała Polaków ze wsi Podkaliszcze. Po kilku dniach wyrżnęła kilka innych wiosek. Zmusiło to Polaków do tworzenia oddziałów samoobrony. Bracia Pawłusiewiczowie z Ługu k/ Soliny założyli oddział , który utworzył bazę na górze Jawor, w którym chroniły się najbardziej zagrożone polskie rodziny. Członkowie oddziału likwidowali też działaczy OUN przygotowujących kolejne pogromy.

  Pogrom w Baligrodzie
  10 lipca 1944r. w lesie pod Baligrodem UPA zamordowała 23 mieszkańców Średniej Wsi. 6 sierpnia 1944r. sotnia Burłaki dokonała napadu na Baligród, działając według przećwiczonego na Wołyniu scenariusza . Pod kościołem upowcy wyłapywali Polaków stanowiących elitę osady. Robili to według przygotowanej listy. Wśród zamordowanych był m.in. : naczelnik sądu, notariusz, urzędnik sądowy, leśniczy, piekarz, weterynarz, maszynista tartaczy itp. W sumie upowcy zabili 42 osoby. Ofiar ludności polskiej byłoby więcej, gdyby nie przyszedł jej z pomocą kilkunastoosobowy oddział żołnierzy słowackich. Licząca ponad 200 osób banda natychmiast się wycofała. Upowcy nie prezentowali bowiem zbyt wielkiej wartości bojowej. "Waleczność" wykazywali przede wszystkim w mordowaniu bezbronnej ludności. Istnieją poważne przesłanki, że zbrodnię w Baligrodzie sprowokowali księża greckokatoliccy.

  Wcześniej jeszcze, ukraińska banda napadała na Lutowiska. W dniach 20-22 VII wymordowała pięć polskich rodzin. Wyrżnęłaby więcej, ale po pierwszym napadzie 18 VII 1944 r. niemal cała ludność polska opuściła miejscowość, chroniąc się w Ustrzykach i Lesku.

  Siekierami w Mucznem
  16 sierpnia banda UPA operująca w rejonie Lutowisk wymordowała w leśniczówce w Mucznem znajdującej się na terenie dzisiejszego Nadleśnictwa Górny San 74 osoby, które uciekały tam przed rzeziami z rejonu Sambora. Uczyniła to wyjątkowo brutalnie i bestialsko, mordując Polaków przy pomocy siekier, wideł i kos.

  Zbrodnie te spowodowały, że ludność polska uciekała z Bieszczadów, widząc, że jeżeli pozostanie, to także padnie ofiarą siekiery lub w najlepszym razie kuli. Południe Bieszczad zostało praktycznie całkowicie oczyszczone z Polaków. Usuwaniu Polaków sprzyjał fakt, że w ówczesnym czasie w Bieszczadach nie działały żadne ośrodki władzy. Niemcy nie kwapili się do bronienia ludności polskiej, ani też nie prowadzili śledztw w sprawie mordów na nich dokonanych. Dlatego też tylko część z nich jest znanych. Tam gdzie upowcom udało się zlikwidować wszystkich świadków, ich zbrodnie pozostały nieznane.

  "Chryń" w Myczkowcach

  Przejęcie Bieszczad pod kontrolę polskiej administracji w niczym nie poprawiło bezpieczeństwa ludności polskiej. Tworzona ad hoc milicja nie była w stanie przeciwstawić się terrorowi UPA. Nie miała ona ani mundurów, ani broni. UPA, co wynika z meldunków ich dowódców, traktowała ich jako "cywilne bandy". UPA starała się też ograniczyć jej formowanie, mordując zarówno milicjantów, jak i ich rodziny, paląc jednocześnie należące do nich zabudowania. Bardzo często likwidowali przy okazji resztki Polaków. Mord taki miał m.in. miejsce w Myczkowcach i Solinie. Pierwszego napadu na pobliskie miejscowości dokonano w październiku 1945 r. Zamordowano wtedy w Myczkowcach jedenastu, a w Solinie 15 Polaków. Miesiąc później banda ponownie uderzyła na Myczkowce, mordując kolejne szesnaście osób. Operacja ta miała na celu oczyszczenie tej miejscowości z Polaków. Kontrolująca ten teren sotnia "Chrynia" traktowała tę wieś jako jedną z baz zaopatrzeniowych i wypoczynkowych. W niej członkowie bandy nabierali sił po akcjach i leczyli rany. Tu także uczestniczyli w nabożeństwach w cerkwi greckokatolickiej. Podobnie było w innych wsiach kontrolowanych przez struktury UPA.

  Dopiero wysiedlenie ludności ukraińskiej i odcięcie UPA od baz zaopatrzenia sprawiło, że w Bieszczadach przestano mordować Polaków.

  Marek A. Koprowski
  Za:
  http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/zbrodnie-upa-w-bieszczadach
 • @Autor
  Na przykładzie tej akcji Wisła widać wyraźnie jak żydobolszewicy zainstalowani w Moskwie jak i w Warszawie planowali i myśleli perspektywicznie na długie lata naprzód jak ich ziomek Berman.
  Ukraińcy z Bieszczad powinni być deportowani na tereny zagarnięta nam przez Rosjan,czyli na tereny dzisiejszej Ukrainy tak jak deportowano Niemców z terenów zachodnich.
  Jednak przebiegłe żydostwo postanowiło wysłać tych Ukraińców na ziemie zachodnie i wymieszać ich z innymi uchodźcami z Rosji aby mogli przenikać w struktury nowej władzy.No i dziś mamy wielu żydobanderowców zainstalowanych we władzy i mediach co skutkuje wiernopoddańczym prośbom i żądaniom żydoukraińskiej władzy w Kijowie.
 • Mój TATA
  Mój TATA tam był i walczył przeciwko UPA (i nie tylko UPA -osobna sprawa) od 1946 roku. Nie zdążył mi wszystkiego opowiedzieć, lecz gdy mówił - tak "owijając w bawełnę" - to mnie młodego człowieka przechodziły dreszcze. Opowiadal jak stacjonując w Bieszczadach (teraz juz nawet nazwy miejscowości sobie nie przypomnę), otrzymali rozkaz otoczenia wsi w której ukrywali się upowcy. Mieli dowodcę frontowca - berlińczyka (tak nazywano oficerów ktorzy zdobywali fizycznie, czy tylko na papierze - licho wie jak było - Berlin), ktory nakazał podejście do wioski, nastepnie wysłał trzech żołnierzy po wodę dla wojska. Mieszkańcy odmówili twierdząc że woda jest zatruta. Ów dowódca z batalionem rozmieszczonym dookoła wioski, przez kilka godzin obserwował mieszkańców i okazało się że woda w studniach nie jest zatruta, a mieszkańcy spokojnie z niej korzystają. Po kilku godzinach wysłał następnych trzech żołnierzy, którzy nakazali opuszczenie wioski przez mieszkańców i przejście przez "kordon wojskowy". Dalej to co nastapiło to dla mnie było na początku niezrozumiałe, gdyż ów wódz nakazał ostrzał z moździerzy i CKM-ów wszystkich domostw. Później okazało się że pod chałupami były schrony - bunkierki itd. Czy tak było nie wiem, lecz czy mając 17 lat mogłem nie wierzyć OJCU?.
 • @Syndrom2 12:55:39
  Ukraińcy powinni się cieszyć, że nie zastosowano wobec nich tego samego co zrobili Polakom na Wołyniu.
 • @Husky 19:35:17
  Jedyne posunięcie słuszne ówcześnej komuny, że rozprawiono się z upowcami w Bieszczadach i tzw.,,małopolsce wschodniej", ponieważ upowcy razem z żydo - komuną wywołali by ,,powstanie" na wzór Kosowa i Polska na początku lat 90 - tych straciła by ten rdzenny obszar.
  Ale na Podkarpaciu, lubelszczyżnie nadal ukraińcy dominują nad Polakami, mają swoją prasę, siedzą w samorządach, policji, służbach, wymiarze niesprawiedliwości, no i są w większości posłami. Mają totalną władzę razem z żydami w Polsce. Mają prezydenta, marszałka, (Kuchciński) V-ce Marszałka (Terlecki) i cały zaprzęg masonów ministrów kolejnego rzadu antypolskiego na czele z Antkiem.
 • Niech żyje Szczerski i Duda piewcy banderowskiej ukrainy !!
  Niech żyją Niech żyją Duda ze Szczerskim !! Duda Szczerski Szczerski Duda Szczerski Duda !!! kwiat anty-polskiej polityki !!!!!!
  to oni WMAWIAJĄ Polakom że trzeba pomagać piewcom bandery i UPA.
  !
  Polacy ! jakim trzeba być zakłamanym draniem by nie pamiętać o pomordowanych w bestialski sposób dzieciach kobietach starcach !
  !
  UWAGA ! dranie żydowskie i ukraińskie NIE MAJĄ POCZUCIA WSTYDU !
  to bestie !!!!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach ! ROSJA JEST JEDYNYM GWARANTEM NASZYCH WSPÓŁCZESNYCH GRANIC ! nie będzie ROSJI Nie będzie Polski
  Amen !
 • Nie akcję tylko operację "Wisła" !
  Stefanowi Mossorowi , należy postawić pomnik, bo na niego zasłużył wieloletnią służbą dla dobra Polski.
 • Słusznie wtedy uczyniono
  żal tylko że nie wysłano banderowców troszkę dalej na północ,tak na środek Bałtyku. Niestety. Teraz mamy problem.
 • @matterhorn 10:23:06
  ...tak,zgadza się.Wg Z.Wrzodaka w samym tylko PiS-ie jest ok. 40% Ukraińców i 20% Żydów.
  Wszystko idzie tak,jak to Z.Wrzodak przewidywał pod rządami PiS.
 • @Wrzodak Z. 08:20:30
  Ale jak rozprawić się z żydo-banderowcami z POPiS,KOD itd. obecnie ?!

  Przecież oni działają tak,jakby realizowali taki sam scenariusz,jak na Majdanie...tfu.
 • @matterhorn 10:23:06
  nie posądzałbym ich o tak perspektywiczne myślenie, po prostu nie chcieli niepewnego elementu u siebie a z drugiej strony przesiedlani w ramach Wisły urodzili się w II rp i mieli polskie obywatelstwo.
 • @Seth 15:55:29
  Kaczynski pogonił towarzystwo z LPR gdyż w 90% to byli żydzi resztą
  Ukraińcy.
  No i dziś nie ma LPR
 • @Husky 19:32:04
  ...to Giertych i jego ludzie z MW rozwalili LPR.
  LPR trzymała się dobrze w sondażach (8 -15 %),dopóki Z.Wrzodak tam działał.

  Po jego odejściu z LPR - była katastrofa,nie tylko LPR,ale także PiS-uuuu Kaczyńskiego... zakończona w Smoleńsku.
 • @Seth 20:07:09
  Cosik mi się jednak wydaje że PIS nadal istnieje.Nie wiem czy to prawda ale z PIS jest Prezydent A.Duda, Premierem jest Pani Szydło też ponoć z PIS. Marszałkowie sejmu i senatu też są z PIS. Wszyscy ministrowie też.

  A gdzie jest ten co "miał" w sondażach 15% 8-))))))
 • @Husky 20:13:47
  ...na portalu Neon24.pl.
  Ma po 3 000 -10 000 tys.odsłon,a po jego komentarzu o TVP -Samuel,David & Prezes Kurski już pikują... na główkę.
 • @Seth 20:28:13
  No to niezła "kariera polityczna" - jakże "wpływowa" to osoba
  A jakiejś parti nie zakłada, bo poprzednie siedem to splajtowały
  nothing,nil,discredit 8-)))
 • @Husky 20:38:51
  ...pożyjemy zobaczymy.
  Gdyby establishment medialny III RP (od RM,"GW" po TVN) go tak rozpieszczał,jak prezesa K.,to... uffff.

  Sam się przebił medialnie będąc szefem jedynej w Polsce narodowo-antykomunistycznej "S" w Ursusie organizując 20 000 - 40 000 tys. demonstracje w Wa-wie !

  KOD,POPiS,"S",SLD itd.,to teraz przy ich gigantycznych medialnych wpływach- to powinni na ulicę wyprowadzić gdzieś ok.200 000 - 400 000 tys.ludzi.
 • @Seth 21:12:53
  Legenda !!!!

  http://babciabezmohera.blox.pl/resource/4_czerwca.jpg
 • @Husky 19:32:04
  Czy mógłbyś podać nazwiska żydów z LPR-u???
 • @Husky 21:23:16
  Twoja banderowsko - syjonistyczna banda


  Brak różnicy między PO a Pis czyli AWS nadal rządzi.

  26 pytań Do: Prawa i Sprawiedliwości???????

  Od: KWW ,,Kongres Polski”

  W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców ,,Kongres Polski”
  oraz wyborców z Podkarpacia pragniemy zadać partii politycznej
  Prawo i Sprawiedliwość, której przedstawiciele tak ochoczo najeżdżają
  Podkarpacie i głoszą demagogiczne hasła, zamiast głosić prawdę.
  Pytania nurtujące Polaków, pytania o fundamentalnym znaczeniu dla
  przyszłości Polski.

  1) Dlaczego PiS jest za likwidacją polskiej złotówki? (Nie ma oficjalnego stanowiska w tej sprawie waszej partii, Kaczyński wraz z Gilowską zapowiadali, że w 2009 roku najpóźniej w 20012 będzie euro w Polsce, nie ma w żadnym dokumencie programowym, że Pis jest przeciw euro)
  – czy utrata własnej waluty to nie jest zatracenie tożsamości narodowej,
  osłabienie gospodarczych i ekonomicznych struktur Państwa, a w konsekwencji
  utrata bytu państwowości polskiej?
  – czy wyrażacie zgodę na to, że po likwidacji polskiej złotówki rezerwy
  dewizowe NBP w kwocie ok. 45 mld $ zostaną przekazane do EBC z siedzibą
  w Niemczech?
  – dlaczego wasi przedstawiciele w Radzie Polityki Pieniężnej postępują dokładnie tak samo ja komunista Belka. Podnosi stopy procentowe NBP, a zatem przyczynia
  się do nakręcania inflacji kosztowej oraz do wpadania w pułapkę zadłużeniową
  młodych Polaków.
  2) Dlaczego Rząd PiS-u razem z SLD dokończył złodziejską prywatyzację
  Polskich Hut Stali, zamiast unieważnić tę sprzedaż.
  Za cztery potężne huty wraz z 2,5 tys. ha ziemi rządy SLD i PiS-u
  wzięły tylko 360 mln zł, a wartość tych hut szacowana była nawet
  na 80 mld zł.
  3) Dlaczego rządy PiS-u nie rozliczyły choćby jednej złodziejskiej prywatyzacji jak:
  Banków, TP.S.A, Polmosów w tym gangsterskiego przejęcia Łańcuta,
  Zelmera, zakładów energetycznych w tym Stoenu, elektrociepłowni, PZU,
  NFI i wiele innych?
  4) Dlaczego sprzedaliście polskie firmy jak; PZL Mielec, Stocznie Gdańską,
  Ursus (Turkom), zakłady farmaceutyczne?
  5) Dlaczego wasze rządy w Sejmiku Podkarpackim sprywatyzowały
  szpital w Krośnie? Dlaczego finansowo i organizacyjnie wspieraliście w sejmiku budowy farm wiatrowych kosztem zdrowia mieszkańców Podkarpacia.
  6) Dlaczego w tak oczywistej sprawie, jak mafijna prywatyzacja PZU,
  wasz Rząd, mając raport Sejmowej Komisji Śledczej ds. prywatyzacji PZU,
  nie złożył wniosku do polskiego sądu w celu unieważnienia prywatyzacji
  PZU.To samo z Polmosem Łańcut, zakładami Zelmer czy Stoen.
  Niewiele też zrobiliście, aby rozliczyć mafię paliwową pomimo dwóch lat
  rządzenia?
  7) Dlaczego głosowaliście za niewolniczą pracą dla młodych polek w hiper-marketach w niedzielę oraz za ustawą zezwalającą zwrot majątku polskiego dla organizacji żydowskich ponadnarodowych w kwocie 65 mld $?
  8) Dlaczego na prezesów polskiej TV (Urbański) i polskiego radia (Czabański) powołaliście byłych komunistów?
  9) Dlaczego na Wiceministra Sprawiedliwości powołaliście sędziego Kryże, syna sędziego Tadeusza Kryże, który wydawał ciężkie wyroki dla Polaków z NSZ i AK.
  Czy nie była to wasza przysługa za nie ,,rozgrzebywanie” afery FOZZ-u?
  10) Czy waszym zdaniem Jarosław Kaczyński przejął na rzecz Fundacji
  Prasowej Solidarności majątek Skarbu Państwa wart dziś ok. 300 mln zł
  zgodnie z prawem???????? Fundacja ta finansowała partie polityczną PC.
  Czy zgodnie z zasadami moralnymi państwowy majatek został przekazany
  utworzonym prywatnym spółkom, w których dobrze wynagradzani byli obecni
  posłowie PiS jak: W. Jasiński, L. Dorn, A. Lipiński, J. Szczypińska, P. Gosiewski, Suski,
  czy Prezes Polskiego Radia K.Czabański?.
  11) Czym się kierowało wasze kierownictwo, by sprzedać (uciec z majątkiem)
  polską ziemię w centrum Warszawy na rzecz izraelskich spółek? Ziemię wcześniej otrzymaną od Skarbu Państwa
  Jakie interesy łączą wasze kierownictwo partii z obywatelem Izraela Moshe Mor? (patrz gogle)
  Czy prawdą jest, że obecny Premier D. Tusk przekazywał majątek na rzecz
  FPS w ramach komisji RSW?
  12) Dlaczego nie ujawniono afery wyprowadzania pieniędzy z PZU na rzecz
  spółki ,,Laktopol”? Spółka ta przelała na prywatne konta Bagsika i Gąsiorowskiego
  do Izraela kwotę 39 mln $. Aferę tę wykryli inspektorzy NIK
  za czasów prezesury L. Kaczyńskiego, opierając się na materiałach uzyskanych
  z UOP oraz z izb skarbowych.
  Zamiast raportu ukazała się tylko notatka podpisana przez dyr. Biura prezesa
  NIK Wojciecha Jasińskiego? Czy nie była to przysługa za wcześniejsze powiązania Kaczyńskich z Art.,B?
  13) Dlaczego wasze rządy nic nie zrobiły, aby zlikwidować pośrednika monopolistę
  w dostawach ropy z Rosji do Polski przez spółkę J&S, która płaci podatki na Cyprze?
  Dlaczego wasz Prezes Orlenu ,,śrubuje” roczne zyski, podnosząc ceny paliw. Zyski z takiej operacji czerpią większościowi akcjonariusze Orlenu jak Bank Of New York. kosztem ubogich kieszeni polskich kierowców.
  Jakim rachunkiem ekonomicznym kierował się wasz Rząd kupując ,,złom” rafinerii
  w Możejkach za 5 mld $ za kupnem lobowali A. Olechowski i L. Kaczyński, a właścicielem był Możejek był Chodorkowski funkcjonariusz KGB.
  14) Jakim rachunkiem ekonomicznym kierował się wasz Rząd, kupując
  udziały w złożach gazu na morzu norweskim za 1,200 mld $, 5 mld m3 od spółki
  ExxonMobil? Gaz ten dostaniemy dopiero po pięciu latach.
  15) Dlaczego wasz Rząd zgodził się na podniesienie składki na rzecz UE
  z 1,35 PKB na 1,45 PKB?
  16) Czy macie rzetelną kalkulacje płaconych środków finansowych na rzecz
  UE i wykorzystanie funduszy unijnych?
  17) Jakie argumenty merytoryczne przemawiały za tym, aby PiS razem
  z SLD, PO, PSL zgodził się na przyjęcie bezbożnej, szatańskiej Konstytucji
  UE, nazywając ją ,,Traktatem Lizbońskim”?
  18) Jaki był powód, że tylko w ciągu dwóch lat waszych rządów zwiększyliście dług publiczny Polski o 42 mld $ Jaki macie program zaprzestania zadłużania Polski, ?
  19) Dlaczego razem z PO, SLD, nie poparliście Konstytucyjnych zapisów
  o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci?
  20) Dlaczego nie dopuściliście, aby dobra ustawa lustracyjna uchwalona
  przez Sejm V kadencji nie weszła w życie, żeby również OZI były ujawnione.
  Kogo kryliście?
  21) Dlaczego broniliście zaciekle Pani Gilowskiej w sprawie jej lustracji,
  dając jej do dyspozycji służbowe samochody, ochronę, codzienne wypowiedzi
  Premiera, Prezydenta, że nie wierzą w agenturalność p.Gilowskiej itd.
  A jaką ochronę daliście Arcybiskupowi Wielgusowi?
  22) Dlaczego w polityce zagranicznej stawiacie na oś Waszyngton – Tel-
  Aviv? Dlaczego wasz Prezydent z góry zapowiada, że Polska będzie stać po
  stronie Izraela, gdy ten zaatakuje Iran, bo Iran nie może mieć broni jądrowej a
  Izrael może, nawet wbrew konwencjom ONZ?
  23) Czy weżmiecie odpowiedzialność razem z Kwaśniewskim za śmierć
  polskich żołnierzy w Iraku i Afganistanie, za śmierć niewinnych dzieci,
  starców, kobiet, w imię biznesu ,,petrodolarowego”?
  24) W imię czego chcecie budować europejską armię zamiast odbudować naszą polską armię?
  25) Czy nie uważacie, że należy zmienić Polską Konstytucję szczególnie
  art. 220 i 90? Pierwszy zabrania pożyczać pieniędzy na rozwój i inwestycje
  w NBP, a wręcz zmusza do zadłużania się w prywatnych bankach, drugi zapis
  mówi, że zgodnie z prawem można oddać swoją suwerenność na rzecz
  struktur ponadnarodowych?
  26) Pytanie fundamentalne: Dlaczego oddaliście władzę Platformie,
  mając zdecydowaną większość w Sejmie?
  W przedstawionych pytaniach nie chodzi nam o to, aby poniżać waszą partię,
  chodzi nam o dobro Polski, ponieważ uważamy, że wasi przywódcy udają,
  że są prawicowi, że walczą z układami itd. Tak nie jest i tak nie było.
  Zadbajmy o to, aby socjotechnika medialna nigdy nie wzięła góry nad dobrem
  naszego Narodu.
  Pokazujemy, że tak naprawdę niczym szczególnym nie różnicie się od PO
  i SLD w kwestiach zasadniczych, bo my wiemy, kim są ludzie z PO i SLD, ale
  najgorzej jest, gdy pod opcję patriotyczną podszywają się ludzie z poglądami
  PO i SLD.
  Miejcie odwagę odpowiedzieć na te pytania wyborcom Podkarpacia,
  oni na to zasługują.
  Za Komitet Wyborczy Wyborców
  ,,Kongres Polski”
  Sanok 2009 rok
 • @Wrzodak Z. 09:25:41
  I łatwiej i szybciej byłoby mi podać nazwiska nie żydów, bo na palcach jednej ręki można by ich policzyć
 • @Wrzodak Z. 09:31:03
  Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda
 • @Wrzodak Z. 09:31:03
  Narodowy Kongres Polski (NKP) – polska partia polityczna o profilu katolicko-narodowym, założona 12 maja 2007 podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów w Warszawie. Prezesem partii był Zygmunt Wrzodak (były przewodniczący Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin), poseł niezrzeszony w Sejmie V kadencji. Oprócz niego partia miała wówczas jeszcze jednego posła, którym był Marian Daszyk (także wybrany z listy LPR).

  W obliczu nadchodzących przedterminowych wyborów parlamentarnych NKP podpisał 19 września 2007 porozumienie programowe z Samoobroną Rzeczpospolitej Polskiej, przewidujące m.in. start członków NKP z jej list. Samoobrona RP nie osiągnęła progu wyborczego.

  15 grudnia 2010 NKP został wykreślony z ewidencji partii politycznych, po tym jak nie złożył sprawozdania finansowego za 2009 rok.


  A jaki byl wynik Twojego startu w tych wyborach - pamietasz ?
 • @Husky 10:00:52
  22 czerwca 2008 NKP wziął udział w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu krośnieńskim w związku ze śmiercią senatora PiS Andrzeja Mazurkiewicza, tworząc Komitet Wyborczy Wyborców „Kongres Polski”. Kandydat – prezes partii Zygmunt Wrzodak – otrzymał w wyborach 384 głosy, zajmując 9. miejsce spośród 12 kandydatów.

  Fenomenalny wynik - przejdzie do LEGENDY
  Wstrzasajace 8-)))))
 • @Husky 10:05:11
  Pisouarowski tchórzu, siedzisz pod nickiem i udajesz ,,bochatera" propagandowego. Jesteś zerem moralnym, zwykłym pasożtem, mendą spłeczną, darmozjadem, żyjesz z tego co powklejasz w interesie pisuarowskiej propagandy za pieniądze podatników. Idż do uczciwej pracy, żyj za swoje i zobaczysz dopiero w czym jest problem Polaków.
 • @Wrzodak Z. 10:27:41
  // żyj za swoje //

  a co żyje za twoje, z diety poselskiej się z nami dzielisz
  ps.
  co to jest "uczciwa" praca, posłowanie czy wklejanie bzdur
  będzie jakaś dziś wklejka o PIS-ie i Kaczynskim
  tak pytam byś nie zapomniał
 • @Husky 10:41:56
  ...dlaczego poseł Wrzodak ma nie rozbijać bredni prezesa K.?
  70.chłopaków straciło życie przez takie wschodnie politykowanie prezesa i PiS w Iraku i Afganistanie.

  Gdyby prezes, wschodni inteligent nie był taki wschodni,i słuchał lepiej wykształconych od siebie jak np. poseł Wrzodak,to ci ludzie mogliby żyć dalej.
  A co teraz robi ? Szczuje na Rosję dla interesu U.S.A i banderowskiego anty-polskiego reżymu w Kijowie!

  Nie ma kto wschodniego ciemniaka & Co. w Sejmie powstrzymać,jak to robił poseł Wrzodak.
 • @Seth 11:45:30
  // Kaczynski słuchał lepiej wykształconych od siebie jak np. poseł Wrzodak//

  Ty to już całkiem na mózg upadłeś, a jakie to "WYKSZTAŁCENIE" ma Wrzodak, jakie

  Ty to "pożyteczny" czy tylko za wafla Wrzodaka robisz
 • @Husky 19:35:17
  Także z tego, że ich Rosjanom nie wydano, wysłano do Rosji, zamiast rozmieszczenia po Polsce(to było złe zakończenie, tej akcji, mści się na nas do dziś!), to by szli do piachu, lub kopali węgiel, uran w łagrach Workuty, Magadanu jak ich wielu współbraci z UPA/OUN. 5 teczka oczywiście!
 • @Syndrom2 12:55:39
  Możesz wierzyć Ojcu, tak, rzeczywiście było.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej