Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
748 postów 24653 komentarze

Tylko prawda

Husky - Prawicowiec,katolik Zoologiczny antykomunista UB-ekom i ich potomkom wstęp wzbroniony "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" -Jan Paweł II

5 XII1867 roku urodził się Józef Piłsudski

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„To, że dzisiaj mówimy po polsku jest zasługą marszałka” 5 XII1867 roku w Zułowie pod Wilnem urodził się Józef Piłsudski żołnierz, polityk, mąż stanu, Naczelnik niepodległej Polski, twórca Legionów.

 

 

Zułów był majątkiem ziemskim obejmującym 11 tys. ha, należącym do rodziny Piłsudskich. W 1874 r., gdy przyszły marszałek, zwany w dzieciństwie Ziukiem, miał siedem lat, dwór i zabudowania gospodarcze strawił potężny pożar.
Piłsudscy zamieszkali w ocalałej oficynie, ale wkrótce przenieśli się do Wilna. Zułów wydzierżawiono i w końcu sprzedano. Nowi właściciele nie odbudowali dworu, fundamenty porastały chwastami i krzakami. Taki stan utrzymywał się do 1936 roku, gdy Zarząd Główny Związku Rezerwistów Rzeczypospolitej postanowił odkupić z rąk prywatnych teren po spalonym dworze wraz z otoczeniem i zachować go jako „rezerwat, jako drogą każdemu sercu polskiemu pamiątkę miejsca, gdzie urodził się i pierwsze lata dzieciństwa spędził Wielki Marszałek Polski Józef Piłsudski”.
Piłsudski,  był osobowością, która łączyła zdolność do reagowania i rozumienia swoich czasów - nie tylko przewodził państwu, ale także „potrafił odnaleźć się jako zwykły obywatel”. Był  człowiekiem, politykiem i wizjonerem „wielowymiarowym i krwistym”.

5 grudnia 1867 r. - w Zułowie na Wileńszczyźnie (60 km od Wilna) przyszedł na świat Józef Klemens Piłsudski, czwarte dziecko w rodzinie szlacheckiej (herbu Kościesza) Józefa Wincentego Piotra Piłsudskiego i Marii z Billewiczów. Aby para mogła się pobrać, konieczne było zezwolenie władz kościelnych, gdyż byli bliskimi kuzynami. Podczas powstania styczniowego Józef Wincenty pełnił funkcję komisarza Rządu Narodowego na powiat rosieński. Po klęsce ukrywał się, z żoną zamieszkał w Zułowie pod koniec 1863 r. Mieli ok. 8 tys. hektarów ziemi oraz m.in. młyn, gorzelnię, wytwórnię drożdży, cegielnię i wytwórnię terpentyny.

15 grudnia 1867 r. - chrzest w kościele rzymskokatolickim. W 1899 r. - by ożenić się z rozwódką i ewangeliczką Marią z Koplewskich Juszkiewiczową - przeszedł na luteranizm, w 1916 r. wrócił do katolicyzmu.

1867-75 r. - wychowanie w domu rodzinnym, języków uczyły go Francuzka i Niemka, dzięki matce, którą nazywał "nieprzejednaną patriotką", poznał dzieje Polski, m.in. "Śpiewy historyczne" Juliana Ursyna Niemcewicza i poezję Mickiewicza: Matka najbardziej lubiła z naszych wieszczów Krasińskiego, mnie zaś od dzieciństwa zachwycał zawsze Słowacki, który też był dla mnie pierwszym nauczycielem zasad demokratycznych . W jednym z wywiadów Piłsudski powie: Po ojcu odziedziczyłem zdolności, po matce - charakter.

Lipiec 1875 r. - po niefortunnych inwestycjach ojca i pożarze w Zułowie rodzina Piłsudskich przeniosła się do Wilna, żyła w trudnych warunkach, utrzymując się m.in. z wynajmowania bryczek.

1877 r.- ze starszym o rok bratem Bronisławem rozpoczął naukę w rosyjskim I Gimnazjum w Wilnie, gdzie zetknęli się z intensywną rusyfikacją. Józef został ukarany za rozmowy po polsku i za nieukłonienie się gubernatorowi czterogodzinnym aresztem. W 1882 r. z bratem i kolegami założył Spójnię - kółko samokształceniowe sprowadzające potajemnie z Warszawy polskie książki.

1 września 1884 r.- śmierć matki. 17-letni Józef rozpoczął ósmą klasę gimnazjum. Okres fascynacji "Ogniem i mieczem" i "Potopem" czytanymi w odcinkach w gazecie. W 1905 r. powie towarzyszom z PPS, że "Trylogia" jest równie doniosła jak "Kapitał" Marksa.

26 czerwca 1885 r.- na świadectwie dojrzałości najlepsze wyniki ma z geografii (piątka) i historii (czwórka), słabiej z językami, poza francuskim (miał tak dobre noty, że został zwolniony z egzaminu).

Jesień 1885 r. - początek studiów medycznych na Uniwersytecie Charkowskim, na którym związał się z niepodległościowymi stowarzyszeniami studenckimi i chodził na spotkania organizacji rewolucyjnej Narodnaja Wola. Zaczął się też interesować drukami socjalistów.

2 i 3 marca 1886 r. - zatrzymany ze 150 studentami podczas demonstracji z okazji 25. rocznicy uwłaszczenia chłopów, za co dostał sześć dni aresztu. Wiosną 1886 r. bezskutecznie starał się przenieść na uniwersytet w Dorpacie.

22 marca 1887 r. - za udział w spisku na życie cara Aleksandra III został aresztowany wraz z Bronisławem (był przewodnikiem po Wilnie członka Narodnej Woli, któremu brat załatwił truciznę - miała być umieszczona w bombie, by w razie odniesienia lekkich ran car od niej zmarł). 19-letni Piłsudski trafił do twierdzy pietropawłowskiej, a 1 maja dostał wyrok pięciu lat zesłania na Syberię (Bronisław skazany na 15 lat katorgi trafił na Sachalin).

Październik 1887 r. - dotarł do Irkucka, skąd miał trafić do Kireńska, ale 1 listopada w więzieniu wybuchł bunt i choć nie był weń zaangażowany, został brutalnie pobity i stracił dwa przednie zęby. Za rzekomy udział w buncie dostał dodatkowe pół roku więzienia.

Grudzień 1887 - lipiec 1890 r. - w Kireńsku, w domu socjalisty Stanisława Landego, poznał pierwszą miłość Leonardę Lewandowską. W sierpniu 1890 r. został przeniesiony do wsi Tunka (200 km na południe od Irkucka), gdzie panował łagodniejszy klimat. Jak wspominał zesłaniec Stefan Juszczyński: Był bardzo chudy i wątły, trochę przygarbiony, piersi miał wpadnięte, ciągle kaszlał (...). Pewna Cyganka, wróżąc z ręki Piłsudskiemu, mówiła: "Cariom budiesz!" (Będziesz carem!).

1 lipca 1892 r. - powrót do Wilna, gdzie wstąpił do PPS i został korespondentem konspiracyjnego czasopisma "Przedświt". W 1894 r. został redaktorem naczelnym "Robotnika".

Maj-sierpień 1896 r. - podczas kongresu II Międzynarodówki Socjalistycznej w Londynie z Ignacym Daszyńskim i Ignacym Mościckim zabiegał o rezolucję popierającą walkę Polaków o własne państwo.

15 lipca 1899 r. - ożenił się z Marią z Koplewskich Juszkiewiczową. Para przeniosła się do Łodzi, gdzie Piłsudski prowadził tajną drukarnię "Robotnika".

Noc z 21 na 22 lutego 1900 r.- został aresztowany, oskarżony o kolportaż nielegalnych wydawnictw i udział w zabójstwie dwóch agentów ochrany. Osadzony w warszawskiej Cytadeli symulował chorobę psychiczną, a po przewiezieniu na badania do szpitala w Petersburgu zdołał uciec 14 maja 1901 r.

Luty 1904 r. - po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej Piłsudski namawiał endeków do wspólnego tworzenia w Japonii legionów złożonych z polskich dezerterów z armii carskiej. Roman Dmowski odmówił. PPS zaoferował Japończykom usługi wywiadowcze w zamian za poruszenie kwestii polskiej na konferencji pokojowej oraz wsparcie finansowe i militarne.

Lipiec 1904 r.- wyjazd do Tokio, zwrócił się do Japończyków o broń dla PPS i utworzenie legionu polskiego (bezskutecznie). Do Tokio pojechał też Dmowski, przedstawiał PPS jako organizację marginalną i odradzał angażowanie się w sprawę polską. Doszło tam do kilku rozmów Piłsudskiego z Dmowskim. Japończycy przekazali PPS nieco broni, amunicji i pieniędzy.

17-20 października 1904 r. - opowiedzenie się za "taktyką czynu" - podczas konferencji Centralnego Komitetu Robotniczego PPS oświadczył, że jest ona koniecznością, nawet gdyby doprowadziła do powstania utopionego we krwi. Taniej nas to będzie kosztowało niż dzisiejsza martwota .

Kwiecień 1904 r.- współtworzy Organizację Bojową PPS, która osiągnęła liczbę 2 tys. bojowców i przeprowadziła wiele zamachów na dygnitarzy carskich i napadów na kasy oraz pociągi z pieniędzmi. 13 listopada na placu Grzybowskim w Warszawie doszło do pierwszego wystąpienia zbrojnego przeciwko władzy carskiej od powstania styczniowego. Piłsudski zdawał sobie sprawę, że europejscy socjaliści nie popierają dążeń niepodległościowych Polaków i rewolucji nie uda się przekształcić w powstanie antyrosyjskie. Nie mówił wiele i patrzał ponuro. Zastawiano przed nim herbatę, palił bez końca papierosy. Pożerała go walka z tępymi, niewierzącymi ludźmi - pisał o nim ukrywający go Michał Sokolnicki .

Listopad 1906 r.- rozłam w PPS na PPS Lewicę i PPS-Frakcję Rewolucyjną z Piłsudskim na czele. Większość członków OB PPS poszła za nim.

Październik 1906 r. - Piłsudski zaproponował wywiadowi Austro-Węgier "usługi wywiadowcze przeciwko Rosji w zamian za pewne wzajemne usługi". Otrzymał oficera prowadzącego.

Koniec czerwca 1908 r. - utworzył we Lwowie tajną organizację wojskową Związek Walki Czynnej. Na jej czele stanął Kazimierz Sosnkowski, instruktor Organizacji Bojowej PPS. Piłsudski zdecydował się na współpracę z Wiedniem, licząc na to, że Austriacy pomogą odbudować Polskę. Z ZWC blisko współpracowały organizacje paramilitarne: Związek Strzelecki, Towarzystwo "Strzelec" i Polskie Drużyny Strzeleckie. W 1912 r. Piłsudski został komendantem głównym Związku Strzeleckiego (ps. "Mieczysław") i naczelnym komendantem sił wojskowych.

26 września 1908 r. - akcja pod Bezdanami (25 km od Wilna). Bojowcy pod dowództwem Piłsudskiego napadli na pociąg i zdobyli 200 tys. rubli. Wkrótce po tej akcji już na stałe związał się z Aleksandrą Szczerbińską z OB PPS. Z ich związku urodzą się córki Wanda (1918) i Jadwiga (1920). Maria nie zgadzała się na rozwód, ożenił się ze Szczerbińską dopiero po śmierci pierwszej żony w 1921 r.

21 lutego 1914 r. - odczyt Piłsudskiego w Paryżu, w którym przewidział, że wojna rozpocznie się na Bałkanach, w jej pierwszej fazie Austro-Węgry i Niemcy pobiją Rosję, a potem alianci zachodni - państwa centralne. Uważał, że początkowo Polacy powinni być "z Niemcami przeciwko Rosji", a potem "z Anglią i Francją przeciwko Niemcom".

28 lipca 1914 r. - wybuch wojny austriacko-serbskiej przerodził się w wojnę światową. 3 sierpnia na krakowskich Błoniach z drużyn "Strzelca", "Sokoła" i Drużyn Bartoszowych sformowana została podporządkowana Austriakom I Kompania Kadrowa (144 żołnierzy pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego).

6-12 sierpnia 1914 r. - wkroczenie I Kompanii Kadrowej do Królestwa Kongresowego zostało obojętnie przyjęte przez mieszkańców. Piłsudski ogłosił się komendantem wojsk polskich, ale ponieważ nie było szans na wywołanie powstania antyrosyjskiego, Austriacy zażądali od niego rozwiązania oddziałów strzeleckich. Odmówił. Od 16 sierpnia jego wojsko podlegało Naczelnemu Komitetowi Narodowemu w Krakowie, stając się rdzeniem Legionów Polskich.

Październik 1914 r.- Piłsudski założył tajną Polską Organizację Wojskową i został jej komendantem. 15 listopada po wyrwaniu się jego oddziałów z rosyjskiego okrążenia i wycofaniu do Krakowa został mianowany brygadierem.

Sierpień 1915 r. - w zajętej przez Niemców Warszawie zablokował werbunek do Legionów, domagając się od Niemców i Austriaków zgody na powstanie polskiego rządu i armii.

29 lipca 1916 r. - wobec braku politycznych rozstrzygnięć Berlina i Wiednia w polskiej sprawie zrezygnował z dowodzenia 1. Brygadą Legionów. Tę decyzję poprzedziła bohaterska postawa legionistów podczas bitwy pod Kostiuchnówką na Wołyniu (4-6 lipca), gdzie Polacy nie dopuścili do przerwania frontu.

5 listopada 1916 r.- Niemcy i Austria ogłosiły "Akt 5 listopada", w którym obiecały utworzenie państwa polskiego z ziem rozbioru rosyjskiego, licząc na milion polskich rekrutów. Po raz pierwszy w tej wojnie światowej dzisiaj w miastach naszych publicznie z ust przedstawicieli wielkich armii - narodów padają zapomniane poza Polską słowa: Niepodległość Polski, Rząd Polski, Wojsko Polskie - napisał Piłsudski.

12 grudnia 1916 r. - wszedł w skład Tymczasowej Rady Stanu w Warszawie i podporządkował jej POW. W lutym 1917 r. powiedział, że czeka na rewolucję w Rosji i wejście do wojny Ameryki. Tu tymczasem niech się tworzy początek administracji, szkolnictwa, sądownictwa etc.

22 lipca 1917 r. - kryzys przysięgowy - Piłsudski zalecał legionistom, by nie składali przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec. Niemcy internowali 3,3 tys. legionistów, Austriacy przenieśli 3,5 tys. żołnierzy polskich do swojej armii, a Piłsudski został uwięziony w Magdeburgu. I stawał się coraz popularniejszy.

8 listopada 1918 r. - po wybuchu rewolucji w Niemczech został zwolniony i zawieziony wraz z Kazimierzem Sosnkowskim do Warszawy, w której pojawili się 10 listopada. Do dymisji podał się także "rewolucyjno-ludowy" rząd Ignacego Daszyńskiego utworzony w Lublinie. Powstała pod niemieckimi auspicjami Rada Regencyjna rozwiązała się, przekazując całą władzę Piłsudskiemu, który przejął także kontrolę nad armią.

16 listopada 1918 r. - wysłał notę do mocarstw o powstaniu niepodległego państwa polskiego, a na premiera desygnował Jędrzeja Moraczewskiego. Objął tekę ministra spraw wojskowych.

22 listopada 1918 r. - został tymczasowym naczelnikiem państwa, odtąd do wyboru Sejmu Ustawodawczego stał się "najwyższą władzą RP". Dał pełnomocnictwa do rozmów pokojowych Komitetowi Narodowemu Polskiemu z Romanem Dmowskim na czele .

4/5 stycznia 1919 r. - próba zamachu stanu przeprowadzona przez sympatyzujących z prawicą płk. Mariana Januszajtisa, Eustachego Sapiehę i Jerzego Zdziechowskiego. Piłsudski szybko opanował sytuację w Warszawie i po reprymendzie udzielonej spiskowcom zwolnił ich do domów.

26 stycznia 1919 r.- wybory do Sejmu wygrała endecja, Sejm wydał uchwałę określającą kompetencje naczelnika państwa - tzw. małą konstytucję

1919 r. - walki z bolszewikami i Ukraińcami. W kwietniu zajęte zostało Wilno, w maju - Halicz i Stanisławów. 28 czerwca polska ofensywa dochodzi do Zbrucza. Naczelnik porozumiał się z ukraińskim przywódcą Symonem Petlurą, chciał, aby na wschód od Polski powstały sfederowane z nią państwa narodowe, a jednym z nich miała być Ukraina.

19 marca 1920 r. - w dniu imienin Piłsudski przyjął stopień marszałka Polski.

25 kwietnia - 7 maja 1920 r. - wyprawa kijowska zakończona zajęciem niebronionego przez bolszewików Kijowa, który Marszałek odwiedza. Owacyjne przywitanie w Warszawie.

10 czerwca 1920 r. - Polacy opuścili Kijów, a Wojsko Polskie pod naporem Armii Czerwonej rozpoczęło odwrót.

Lipiec-sierpień 1920 r. - na Piłsudskiego spadła fala krytyki, bolszewicy podeszli pod Warszawę.

13-25 sierpnia 1920 r. - Bitwa Warszawska. Dowodzona przez Marszałka Grupa Uderzeniowa wychodzi na tyły Armii Czerwonej, zmuszając ją do ucieczki. Wielkie zwycięstwo, a potem kolejne nad Niemnem (20-25 września).

9 października 1920 r.- na polecenie Piłsudskiego gen. Żeligowski odebrał Litwinom Wilno, tworząc tzw. Litwę Środkową (przyłączoną do Polski w 1922 r.). Zajęcie Wilna i traktat pokojowy z bolszewikami w Rydze (18 marca 1921), którego efektem jest m.in. podział Ukrainy, oznaczały kres koncepcji federalistycznej.

25 września 1921 r. - Stiepan Fedak, członek ukraińskiej organizacji niepodległościowej, oddał we Lwowie trzy strzały do samochodu z Marszałkiem, raniąc towarzyszącego mu wojewodę Kazimierza Grabowskiego.

16 grudnia 1922 r.- zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza, który zginął z rąk endeckiego fanatyka Eligiusza Niewiadomskiego.

28 maja 1923 r. - Piłsudski zrezygnował ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego, a potem z przewodniczenia Ścisłej Radzie Wojennej, wycofał się z polityki. 3 lipca wygłosił przemówienie w warszawskim hotelu Bristol, w którym wyrażał obrzydzenie wobec "partyjniactwa i koniunkturalizmu". Zamieszkał z rodziną w willi w Sulejówku.

15 listopada 1925 r. - Sulejówek odwiedziła grupa oficerów. Przemawiając gen. Gustaw Orlicz-Dreszer stwierdził: "niesiemy Ci prócz wdzięcznych serc i pewne, w zwycięstwach zaprawione szable".

18 kwietnia 1926 r. - gen. Lucjan Żeligowski, minister spraw wojskowych, wydał rozkaz zgrupowania oddziałów w rejonie Rembertowa celem przeprowadzenia gry wojennej pod kierownictwem Marszałka.

12 maja 1926 r. - Piłsudski zarządza marsz podległych mu żołnierzy na Warszawę, licząc, że demonstracja zmusi prawicowy rząd Wincentego Witosa do ustąpienia. Po rozmowie na moście Poniatowskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim, który zażądał powrotu do legalnych działań i negocjacji, rozpoczęła się zbrojna walka o miasto. 14 maja o godz. 17.30 rząd i prezydent podali się do dymisji. Dzień później marszałek Sejmu Maciej Rataj powołał rząd Kazimierza Bartla, w którym Piłsudski został ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych. Bilans walk - 379 poległych.

31 maja 1926 r.- Zgromadzenie Narodowe wybrało Piłsudskiego na prezydenta, ale nie przyjął wyboru, w czerwcu głową państwa został jego przyjaciel, profesor chemii Ignacy Mościcki. W sierpniu Sejm przyjął nowelę wzmacniającą pozycję prezydenta. Obóz Piłsudskiego (który dwukrotnie został premierem) nie odda władzy do końca II RP.

Listopad 1927 r. - powstał Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Marszałka Piłsudskiego mający łączyć ludzi o różnych poglądach, popierających Piłsudskiego. W marcu 1928 r. w wyborach do Sejmu BBWR zdobył 25 proc. głosów.

Kwiecień 1928 r. - Piłsudski przeszedł udar mózgu, miał niedowład prawej ręki. W lipcu w wywiadzie prasowym mówił o "Sejmie ladacznic i korupcji".

30 października 1929 r. - incydent z marszałkiem Sejmu Ignacym Daszyńskim, który odmówił otwarcia obrad z powodu obecności na sali wojskowych, stanowiących asystę Piłsudskiego. "To dureń!" - rzucił na odchodnym Marszałek.

30 czerwca 1930 r.- podczas Kongresu Obrony Prawa i Wolności Ludu opozycyjnego Centrolewu uchwalona została rezolucja o konieczności zakończenia dyktatury Piłsudskiego.

1 września 1930 r.- Piłsudski nakazał szefowi MSW uwięzienie w twierdzy brzeskiej 19 liderów opozycji, m.in. Wincentego Witosa, Norberta Balickiego, Władysława Kiernika, Hermana Liebermana, Karola Popiela i Wojciecha Korfantego. Uwięzieni byli bici, głodzeni i upokarzani. W wyborach do Sejmu, nazywanych "brzeskimi", sanacja zdobyła 56 proc. miejsc w Sejmie i 69 proc. w Senacie

15 grudnia 1930- 29 marca 1931 r. - urlop Piłsudskiego na Maderze.

1933 r. - po dojściu Hitlera do władzy Piłsudski zaproponował Francji "wojnę prewencyjną" - wyprzedzające uderzenie na Niemcy. Gdy Francja nie okazała zainteresowania, Marszałek zdecydował się na porozumienie z Niemcami.

26 stycznia 1934 r. - Polska zawarła z Niemcami 10-letni układ o nieagresji.

12 lipca 1934 r. - po zamordowaniu przez ukraińskich nacjonalistów szefa MSW Bronisława Pierackiego prezydent Mościcki zarządził utworzenie obozu odosobnienia dla wrogów państwa w Berezie Kartuskiej.

11 listopada 1934 r. - zasłabnięcie Marszałka podczas obchodów odzyskania niepodległości.

25 kwietnia 1935 r.- sławny wiedeński kardiolog prof. Karel Wenckenbach wspólnie z polskimi lekarzami zdiagnozował u Piłsudskiego zaawansowanego raka wątroby.

23 marca 1935 r.- Sejm uchwalił nową konstytucję dającą ogromną władzę prezydentowi. Konstytucja jest ostatnim aktem podpisanym przez śmiertelnie chorego Piłsudskiego.

12 maja 1935 r.- śmierć w Belwederze. Pociąg z trumną Piłsudskiego jechał z Warszawy do Krakowa, a na trasie mieszkańcy oddawali mu hołd. Został pochowany na Wawelu, a jego serce złożone rok później w grobie wraz ze szczątkami matki na wileńskiej Rossie.

 
 

PAP
Wikipedia.
 
 
 
 

 

KOMENTARZE

 • Jakby Stalin był taki głupi i stawiał na kobyły i owies - toby w Rosji po niemiecku gadali.
  .
 • @Seth 18:27:17
  5*
 • @Seth 18:27:17
  Hafer gnieciony czy hafer łuskany ?
 • @Rzeczpospolita 18:35:57
  A ty aj waju - znawco tematów wszelakich. Wiesz która to armia w czasie II wojny miała najwięcej kobył
  Więc nie błaznuj jak zwykle, bo i tak każdy wie kim jesteś.
  I pamiętaj jedź owsiankę ponoć regeneruje resztki kory mózgowej
 • @Husky 18:48:51
  Wiem nawet więcej i to ważniejszych rzeczy.
  Wiem, że tu na Neon24.pl ty jesteś jednym z wielu syjonistycznych ścierw.
 • 1* ......... "Józef Piłsudski likwidator polskiej armii"
  Tekst J.Bodakowskiego na podst. Tadeusz A, Siedlik „Z historii Polski 1900-1939. Klęska demokracji.” Context 1997

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/05/16/jozef-pilsudski-likwidator-polskiej-armii/
 • KTO BYŁ GEREMKIEM PIŁSUDSKIEGO?
  Warto wiedzieć, że właśnie Profesor Gabriel Narutowicz był bliskim kuzynem Józefa Piłsudskiego. Wiedza, że taki autorytet, wysokiego stopnia mason - miał wpływ na przebieg kariery Naczelnika Państwa - to ważna wiedza.
 • @Rzeczpospolita 19:27:33
  Wiem, że tu na Neon24.pl ty jesteś jednym z wielu syjonistycznych ścierw.
  Pozdr.
 • @Eugeniusz Sendecki 19:36:02
  ważna
  ale czy prawdziwa
  pozd.
 • Gdyby nie Korfanty to mówilibyśmy po niemiecku.
  Ślązacy: "To, że dziś mówimy po polsku to zasługa Korfantego, a nie Piłsudskiego, bo gdyby nie on to mówilibyśmy po niemiecku"

  Czy Tobie się wydaje, że Ślązacy organizowali aż trzy krwawe Powstania Śląskie, bo im było tak dobrze pod butem niemieckim?

  Czołowy organizator Powstań Śląskich Wojciech Korfanty ikona, symbol walki o polskość Śląska, został uwięziony w 1930 r. w Twierdzy Brzeskiej torturowany fizycznie i psychicznie. Kolejne aresztowanie i uwięzienie w Warszawie na Mokotowskiej, gdzie ściany celi zostały nasączone arszenikiem, skończyło się jego śmiercią. Na skutek licznych protestów opinii publicznej i interwencji dyplomatycznych wychodzi w lipcu i umiera w sierpniu. Dr Szarecki stwierdził, że wątroba Wojciecha Korfantego została zniszczona arszenikiem. Pogrzeb Korfantego był wielką manifestacją sprzeciwu wobec sanacyjnych władz.

  Dziennikarz pisze: "Jak dalece opinia Zachodu jest przejęta przedwczesnym zgonem śp. Wojciecha Korfantego, świadczyć może - poza szeregiem wspomnień o Zmarłym - także telegram, jaki przed chwilą otrzymałem od wybitnego parlamentarzysty francuskiego, posła Gastona Riou. Poseł oświadcza: »Ten potężny człowiek o wyjątkowo rozległej kulturze uosabiał wielką epopeę narodu polskiego."


  http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,39202,cierniowa-korona-na-trumnie-wojciecha-korfantego.html
 • taaaa:)))
  warto poświęcić 9 minut na rzeczowa analizę...blado marszałek wychodzi przy Dmowskim:)))

  Ks. Natanek... Dmowski vs Piłsudski

  https://www.youtube.com/watch?v=7AeH7Uy9I0Y
 • @trybeus 20:13:07
  Można by polemizować
  Dziękuję za koment i filmik
  pozdr.
 • @Khaja82 20:09:00
  Ciekawy link i komentarz
  dziekuje
 • @trybeus 20:13:07
  Naprawdę świetne! Bardzo interesujące zestawienie, aż szkoda, że do tej pory nie natknęłam się to nagranie, tym bardziej, że mówi również o stosunku Piłsudskiego do Śląska i Wielkopolski.

  Z całą pewnością ten właśnie podział i zapatrywanie na politykę Dmowskiego oraz Piłsudskiego tkwi w Polakach do dziś...

  "Bez wątpienia Śląsk jest miejscem, gdzie osoba marszałka wzbudza największe emocje. Ślązacy wciąż mu pamiętają, że nie udzielił pomocy Powstańcom Śląskim i stał w opozycji do ich trybuna - Wojciecha Korfantego, doprowadzając do jego klęski.
  Każdy naród karmi się mitami, bo one krzepią i pozwalają koić ból. Są powodem do dumy. Ale z mitami trzeba od czasu do czasu się zmierzyć, choćby w imię prawdy historycznej".
 • @Husky 19:57:25
  Problem z biografią Piłsudskiego jest podobnym problemem co obecnie z L. Wałęsą - Bolkiem. Te same loże robią z agentów autorytety, tak by Naród, zawsze żył w opoarciu o fałszywe biografie. Obecnie pisowcy budują fałszywą biografię antypolakowi L. Kaczynskiemu. Dlaczego zapomina się o gienialnych generałach Jak bracia Rozwadowscy, Zagórski, którym to zawdzięczamy wygranie bitwy z bolszewikami, a nie Piłsudskiemu.
  Józef P. był człowiekiem chorym na władzę, zawistnym, mściwym, pozbawionym kultury osobistej watażką. Zaczynał jako socjalista - bojówkarz. Był agentem austriackiej HK-Stelle, a później cesarstwa niemieckiego (są na to dowody, pokwitowania odbioru pieniędzy). Gdy nie mógł dowodzić legionami (bo i z jakiej racji, nie posiadał żadnego wyszkolenia wojskowego), działał na ich szkodę, utrudniał nabór i ciągle intrygował. Po internowaniu w Magdeburgu, gdy wojna zbliżała się do końca, zawarł pakt z dyplomatą niemieckim, przedstawicielem państwa niemieckiego Harym Kessler, który dotyczył nie domagania się przez Polskę Pomorza, Wielkopolski i Śląska, w zamian za oddanie władzy w Polsce Piłsudskiemu. Jak pokazały następne lata Piłsudski realizował te zobowiązania nie udzielając pomocy powstaniu wielkopolskiemu i opóźniając przybycie do Polski armii Józefa Hallera, która wyzwoliła Pomorze. Józef P. wdał się w awanturniczą wyprawę na wschód. Nie wspomógł Denikina i Judenicza w walce z bolszewikami, przyczyniając się do zaistnienia tego zbrodniczego systemu. Po klęsce Denikina Armia Czerwona ruszyła na zachód. Piłsudski spanikował, załamał się i na początku sierpnia już miał sobie strzelić w głowę, ale zapobiegł temu gen. Tadeusz Rozwadowski (gdyby znał przyszłość z pewnością by tego nie zrobił, ale cóż jak się ma dobre serce, to w tym świecie nie za dobrze się na tym wychodzi). Następnie Piłsudski złożył dymisję z funkcji państwowych, wyjechał do Bobowej, gdzie siedział na walizkach wraz z późniejszą żoną i przygotowywał się do wyjazdu do Szwajcarii (potwierdza to w pamiętnikach Aleksandra Piłsudska). Tam dowiedział się, że gen. Rozwadowski wygrał bitwę warszawską, więc ruszył znad Wieprza i jakby nigdy nic znowu występował w roli naczelnego wodza, odbierając przy najbliższym spotkaniu od Witosa swoją dymisję. itd.
  Ten wataszka ma Polską krew na swoich agenturalnych łapach.
  Może Ziut, będzie za kilka lat wybielał bografie np; ,,perschinga", który też napadał, grabił, zlecał zabójstwa, ponieważ masoneria w swojej bezwzględnej propagandzie z g.....na czekaolade może zrobić.
 • @Wrzodak Z. 22:17:28
  Dziekuje za komentarz
  Zdanie mam jednak inne
  Pozdrawiam
 • Dopiero po jego śmierci ograniczono narzucone Traktatem Wersalskim finansowanie uboju rytualnego
  Powołana w czasie uchwalania Ustawy ograniczającej finansowanie uboju rytualnego Komisja Sejmowa ustaliła według stanu z roku `1932 dopłaty z budżetu w wysokości ponad 28 milionów ówczesnych złotych plus około 10 milionów zł wartości uszkodzonych skór. . Ustawa z 1936r ograniczyła te wydatki o 16 milionów zł. i okazało się, że to spowodowało utratę jedynego źródła utrzymania ponad 100 tysięcy rodzin talmudycznych rzezaków, transportowców i sprzedawców koszernego mięsa w mniejszych miejscowościach. Znaczy to, źe około pół miliona talmudystów żyło wyłącznie na koszt budżetu państwa polskiego. Piłsudskiemu to nie wystarczyło do zaskarbienia sobie poparcia żydowskiego dla swego kultu obecnie małpowanego przez dwu takich co ukradli księżyc w sjonistycznej szkole filmowej PRL. Popierał sjonistyczną kolonizację Palestyny organizowaną przez Betar udostępniając koszary, poligony, instruktorów i broń do ćwiczeń dla kandydatów na nowohebrajczyków i zlikwidował praktycznie polski wywiad do tego stopnia, że Stalin wyrażał zdziwienie brakiem świadomości swych ludobójczych czystek na zachodzie.
  W czasie okupacji niemieckiej w krypcie Piłsudskiego na Wawelu stanęła hitlerowska warta honorowa postawiona prawdopodobnie przez gubernatora GG Hansa Franka za patronat pierwszego wodza państwowego dla sjonistycznej koloinizacji Palestyny o co walczyli Hitler ze Stalinem Hans Frank na procesie w Norymberdze przepraszał "swój naród żydowski za nadmierne i zbędne cierpienia"
 • @telewidzacy 22:59:58
  //W czasie okupacji niemieckiej w krypcie Piłsudskiego na Wawelu stanęła hitlerowska warta honorowa postawiona prawdopodobnie przez gubernatora GG Hansa Franka //

  masz jakis link , zdjecia, opisy
 • @Wrzodak Z. 22:17:28
  Mozna o nim powiedzieć dużo więcej. Na dłuższą metę zrobił krajowi wiele więcej złego niż dobrego.
 • @Husky 23:06:52Wawel był siedzibą Gubernatora GG ale kaplica prawdopodobnie traktowana była jako kościół.
  Z informacją o warcie honorowej w wawelskiej krypcie Piłsudskiego zetnąłem sie kilkakrotnie jako z prawdą oczywiastą. Podobnie z infoemacją o słowach przeprosin Hansa Franka wypowiedzianych w czasie procesu w Norymberdze. Znany narcyz polskiego patriotyzmu prof. z łaski KUL (zatrudnił go prof Bender) skomentował wypowiedz Hansa Franka jako jedyne przeprosiny ofiar przez ludobójcę z grona hitlerowskiego i stalinowskiego ale beZ informacji o twierdzeniu Hansa Franka w czasie procesu w 1945r, że uważa się za Żyda. SprAWAYPOPULARNOŚCI I UZNANIA HITLEROWCÓW DLA pIŁSUDSKIEGO PORUSZONE SĄ w wielu publikacjach naukowych i książkowych. Raczej dysonansowo dziwne jest uznawanie autorytetu i zalet Piłsudskiego przez "rasowych" hitlerowców niemieckich.
 • ------SZMATŁAWA pejsata postać J .Piłsudzki
  ---- żydostwo peany na jego cześć pisze . Lepszej rekomendacji na ANTY Polaka nie trzeba !.

  Zbałamucił polskich Patriotów , jak to żyd tylko potrafi . Zdradził Petrulę, oddał Ukrainę BOLSZEWIKOM, czego następstwem był GŁODOMÓR.

  Mama moja jako dziecko mówiła mu wierszyk. W wieku bardzo dorosłym ,stwierdziła , że : był SZPIEGIEM i ZDRAJCĄ , który spowodował nienawiść Ukraińców do Polaków.
  Bandera nie miał trudności ze zwerbowaniem Ukraińców do UPA , GŁODOMÓR i zdrada Petruli --były paliwem .

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_warszawska_1920
 • Długi artykuł na temat:
  Tajny pakt Hitler - Piłsudski.
  Тайны пакта Гитлера-Пилсудского

  Niestety po rosyjsku.
  Można użyć translatora.
  To tak dla poznania innych wersji historii.
  Oczywiście jak się komuś chce wniknąć głębiej i otworzyć swój umysł.

  http://www.posprikaz.ru/2015/08/tajny-pakta-gitlera-pilsudskogo/
 • @Wrzodak Z. 22:17:28
  Panie Zygmuncie! Jak zwykle bezcenny komentarz. Smakowite wątki Pan podaje. Ciekawa sprawa z tym Harrym Kesslerem, czy to syn bankiera Adolfa Kesslera? Przyznaję, że nie czytałam o tym.
 • @lorenco 01:00:02
  Tak! Chce mi się Lorenco wniknąć i otworzyć umysł! Każda inna wersja historii, odbiegająca od obecnie obowiązującej, jak najbardziej pożądana. Dzięki wielkie:)
 • @telewidzacy 23:49:10
  //Z informacją o warcie honorowej w wawelskiej krypcie Piłsudskiego zetnąłem sie kilkakrotnie jako z prawdą oczywiastą.//

  dalej pleciesz bzudry
  Link masz ?
 • @ninanonimowa 00:09:05
  //SZMATŁAWA pejsata postać J .Piłsudzki//
  widziałaś te pejsy
 • @Husky 05:36:37
  ----TAK !! w ARCHIWUM kijowskim !. Poszukaj sobie ! - I TY ! tam będziesz mógł wejść.
 • @Husky 05:34:54nie wiedziałem, że blog tylko dla instytutów i bibliografów
  Obok kryminalistyki istnieje kryminologia. Jak dotychczas nie zetknąłem się z udokumentowanym zaprzeczeniem powszechnie uznawanej za prawdziwą informacji o hitlerowskiej warcie honorowej w krypcie Piłsudskiego na Wawelu. Spoczywał tam spokojnie całą okupację a twierdzenie Hansa Franka na procesie w Norymberdze, że jest Żydem raczej potwierdza informację o warcie honorowej i czyni ją bardziej prawdopodobną niż przewidywanie odczytywania apelu smoleńskiego na patologizowanych uroczystościach patriotycznych.
 • Piłsudski i Jaruzelski.....
  Piłsudski i Jaruzelski - Kto jest większym bandytą ?

  I. Zamach majowy - 379 ofiar
  Wedle oficjalnych danych w czasie zamachu majowego zginęło 215 żołnierzy i 164 cywilów (rannych zostało 920 osób). Symboliczną ofiarą był student Karol Levittoux (stryjeczny wnuk znanego polskiego działacza niepodległościowego Karola Levittoux), który zginął najprawdopodobniej z rąk podoficera walczącego po stronie piłsudczyków.
  Wśród ofiar zamachu majowego znaleźli się także oficerowie, którzy w sytuacji, gdy musieli wybierać pomiędzy wiernością przysiędze żołnierskiej a poświęceniem Piłsudskiemu, zdecydowali się popełnić samobójstwo. Tak uczynił dowódca 7 pułku piechoty płk Stanisław Więckowski.

  II Stan wojenny - 56 osób.
  W 2006 Instytut Pamięci Narodowej oszacował liczbę ofiar śmiertelnych stanu wojennego (w okresie od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1983), które poniosły śmierć (głównie śmiertelne postrzały i pobicia) podczas strajków i manifestacji na 56 osób.
  Dobra, dodam jeszcze ofiary grudnia70.- 41 + ofiary wśród "oprawców"
  W wyniku represji w grudniu 1970 zostało zabitych 41 osób: 1 w Elblągu, 6 w Gdańsku, 16 w Szczecinie i 18 w Gdyni. Ranne zostały 1164 osoby. Zatrzymano przeszło 3 tysiące osób. W wyniku starć oraz wypadków zginęło też kilku funkcjonariuszy MO oraz żołnierzy LWP, a kilkudziesięciu zostało rannych.
  Czyli, w sumie około 100 Polaków.

  Wynika z tego, że jeśli chodzi o modowanie Polaków, to ten Jaruzelski przy Piłsudskim pętak był....
  To może ktoś mi RACJONALNIE (!) wytłumaczy, dlaczego Piłsudskiemu stawia się pomniki, a Jaruzelskiego chce się z grobu wykopać i pod płotem pochować ?
 • @telewidzacy 10:14:40
  //Jak dotychczas nie zetknąłem się z udokumentowanym zaprzeczeniem powszechnie uznawanej za prawdziwą informacji o hitlerowskiej warcie honorowej w krypcie Piłsudskiego na Wawelu.//
  Zakręciłeś się jak mały bączek dla dzieci.
  Jeśli nie spotkałeś się z udokumentwany zaprzeczeniem, to do jasnej cholery po raz enty cię proszę
  Pokaż "udokumentowaną tezę" o tej warcie
  Nie pisz idiotyzmów bo to już nie jest do strawienia.
  Podaj ten link, zdjęcie, autora etc.
  Tyle,tyle,tyle i aż tyle
  DOTARŁO !!!!!
 • @SZS 11:42:03
  //a Jaruzelskiego chce się z grobu wykopać i pod płotem pochować ?//


  pod płotem pochować ?

  a wysypisko śmieci nie łaska
  to najlepsze miejsce dla tego sowieckiego pachołka
 • @ninanonimowa 07:14:53
  mają w archiwum pejsy Piłsudzkiego
  a może Pilsudskiego
 • @telewidzacy 10:14:40
  Informacja "o warcie honorowej w wawelskiej krypcie Piłsudskiego", lub "o hitlerowskiej warcie honorowej w krypcie Piłsudskiego na Wawelu" nie jest ani "prawdą oczywistą", ani "powszechnie uznawaną za prawdziwą" z tej byle jakiej przyczyny, że nie jest prawdą, jest zatem kłamstwem. Udało się za jednym zamachem uruchomić propagandę hitlerowską i propagandę sowiecko- rosyjską, gratulacje.

  Jak było naprawdę? 13 października 1939 ukazało się pierwsze wydanie Ilustrowanego kuriera ilustrowanego, gadzinówki niemieckiej w Krakowie, zajmującej się mniej więcej tym czym zajmuje się większość tego forum, propagandą i dezinformacją. Na okładce zamieszczono fotografię niemieckiego żołnierza prezentującego broń, stojącego na pierwszym od dołu stopniu schodów, które wiodą do bramy terenu katedralnego przy Wieży Srebrnych Dzwonów, brama jest otwarta, za nią widzisz baldachim wspierany przez kolumny, (poczytaj o baldachimie, żebyś nie strzelił sobie w kolano jak Niemcy tym zdjęciem) osłaniający zejście (dużo schodów w dół) do grobów królewskich,a także, do krypty z trumną Piłsudskiego. Zdjęcie opatrzono opisem: "Niemiecka warta honorowa przy grobie marszałka Piłsudskiego na Wawelu". Polacy mieli dużo radości patrząc na niemieckiego "woźnego" który oddaje honory przed baldachimem Szyszko-Bohusza. W baldachim ten wmurowano fragmenty rozebranego pomnika Bismarcka(Poznań), rozebranego soboru Aleksandra Newskiego(Warszawa) i elementy odlane z przetopionych dział austriackich(cholera wie).

  Tak mniej więcej wygląda "prawda oczywista" o tym jak Niemcy wystawili wartę honorową w krypcie z trumną Piłsudskiego. Informacja o krypcie nie pochodziła jak widzisz od szczerych niemieckich kretynów, a od innych... nieszczerych i dużo bardziej niebezpiecznych, bo udających przyjaciół.
 • @kimur 19:09:22
  Był to "Ilustrowany kurier polski" oczywiście, przepraszam.
 • @Husky 16:15:25
  Wehrmacht marschiert in Krakau ein (1939)
  Parada ulicą Grodzką, straż honorowa przed grobem marszałka Piłsudzkiego.

  Chciałeś - masz:
  https://youtu.be/xaIqdg48QFU
 • @kimur 19:33:00
  Masz film o tym:
  https://youtu.be/xaIqdg48QFU
 • @lorenco 21:34:17
  no i co masz na tym filmie - co ?
  Nie błaźnij się ok
 • @lorenco 21:37:22
  gdzie masz ta warte - gdzie
 • @lorenco 21:34:17
  Lorenko, może Ty i byłeś na Kubie, ale na pewno nie jechałeś na nią przez Kraków. To co widzisz na filmie i wydaje Ci się być grobem nie jest grobem. Żeby dojść do grobu Dziadka trzeba wejść po schodach przez bramę, zejść schodami pod baldachimem do podziemi, skręcić w korytarz w prawo, zejść po następnych schodach skręcić w korytarz w lewo, wejść do sali, skręcić w korytarz w lewo... i już jesteś u Dziadka.
 • @kimur 22:01:36
  To sobie przeanalizujcie ten film z kimś, kto zna język niemiecki.
  Jeśli chodzi o polityków II RP, podziwiam Dmowskiego i Kwiatkowskiego, Piłsudski nie jest z mojej bajki.
  Wasz idol, Wasza sprawa nie moja.
 • @lorenco 22:49:32
  Lorenko:))) Ty wierzysz niemieckiej propagandówce, czy w fakty? Jak myślisz do czego służył ten film? I nie pleć o idolach, nie ma żadnego powodu dla którego Polacy nie mogą szanować wszystkich tych ludzi, znać ich dobre i złe strony, wiedzieć co było realne, a co nie,
 • @kimur 19:09:22po co "Niemcy" lub ich pismacy zadawali sobie trud fotomontażu?
  Dla czego piłsudczykowscy narcyzi polskiego patriotyzmu nie wykazali się oburzeniem? Hans Frank jako niemiecki homkoseksualista uważajacy się za Żyda nawet jeśli by nie chciał postawić swej ochrony z SS lub Wehrmachtu to w ramach żartu mógł pozwolić na wartę przebierancow podobnie do jasełek purimowych (talmud zabraniał kobietom występowania w teatrze więc Esterę musiał grać Żyd ze sprawdzonymi przez rabina genitaliami, a ponieważ Talmud zabraniał mężczyznom rasowym talmudycznie występowania w steroju kobiet więc aktor musiał mieć albo brodę albo męskie buty).
  Charakter warty hitlerowskiej w krypcie Piłsudskiego na Wawelu jest sprawą trzeciorzędną w porównaniu z innnymi istotniejszymi dla jego kultu ostatnio wspartego sąsiedztweem pokatastrofalnie zamachowej pary dajacym nadzieje na odczytanie apelu s,moleńskiego.
 • Mógł uczynić Polskę normalnym krajem
  Ale tego nie zrobił.
  Był zbyt arogancki i żądny władzy.
  Pozbywał się generałów, którzy reprezentowali sobą jakąś wartość.
  Pogardzał Polakami, a wyrzucenie wojskowych, którzy mogli pozytywnie wpłynąć na naród jest tylko tego dowodem.
  Obóz sanacyjny także dzielił Polskę na wschód i zachód, czego efektem są podziały pomiędzy Polakami np. Wielkopolanami i Polakami z Polski wschodniej.
  Był także ślepo rusofobiczny w 1920 roku, wolał żeby wygrali bolszewicy, przez co Piłsudski jest pośrednio odpowiedzialny za Hołodomor, Wielki Terror, mord oficerów polskich w Katyniu, Rewolucję Kulturalną w Chinach i pola śmierci w Kambodży.
  Z drugiej strony podobają mi się u niego rządy silnej ręki i to, że podpisał w 1934 roku pakt o nieagresji z III Rzeszą.
  Rok później zmarł, możliwe że żydzi maczali w tym paluchy bo Piłsudski dokonał porozumienia z III Rzeszą, co im bardzo nie było na rękę. Pod tym względem przypominał Stalina który też został ubity gdy tylko zszedł ze ścieżki realizowania żydowskich interesów i zaczął uderzać w nacjonalistyczne struny.
  No i przynajmniej wiedział, że na aliantów nie ma co liczyć.
  To moja obiektywna ocena tej postaci.
  O judeofilstwie nie wspominam, bo nie tylko jego obóz miał tą patologiczną przypadłość. Opozycja też święta nie była.
  Niech Bóg dokona ostatecznego sądu tego gościa.
  Następnym razem niech dyktator kieruje się miłością do narodu, a nie nienawiścią do sąsiadów.
 • @Sukarno 22:32:02
  //Piłsudski jest pośrednio odpowiedzialny za Hołodomor, Wielki Terror, mord oficerów polskich w Katyniu, Rewolucję Kulturalną w Chinach i pola śmierci w Kambodży. //

  dopisz do tej listy

  Wietnam,Afganistan,Irak,Jugosławię oraz Krym i Donbas
  będzie komplet
  no prawie komplet 8-))))
  Dzięki za komentarz
  pozdr.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej