Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
498 postów 16240 komentarzy

Tylko prawda

Husky - Prawicowiec,katolik Zoologiczny antykomunista UB-ekom i ich potomkom wstęp wzbroniony "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" -Jan Paweł II

Dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

73 lata temu został wyzwolony największy niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz. Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa.

 

         

 

 

Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez niemców do Trzeciej Rzeszy.

 

     

 

Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Pierwszy transport Polaków dotarł do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy - od 1942 r. - stał się równocześnie jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej) - nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.

W 1944 r., w szczytowym okresie działania, obóz składał się z trzech części:

Auschwitz I, utworzonego w 1940 r. na terenie i w budynkach przedwojennych polskich koszar;

Auschwitz II-Birkenau, największego z całego kompleksu, utworzonego w 1941 r. na terenie odległej od Oświęcimia o 3 km wsi Brzezinka, z której wysiedlono polską ludność, a zabrane im domostwa rozebrano. W Birkenau naziści wybudowali też większość urządzeń masowej zagłady;

Auschwitz III. W latach 1942-1944, głównie przy różnego rodzaju niemieckich zakładach przemysłowych a także gospodarstwach rolniczo-hodowlanych, powstało ponad 40 podobozów, wykorzystujących niewolniczą siłę roboczą więźniów. Największy z nich o nazwie Buna utworzyono w 1942 r. 6 km od obozu Auschwitz I, przy zakładach syntetycznej gumy i benzyny Buna-Werke. Zostały one wybudowane w czasie wojny przez niemiecki koncern IG Farbenindustrie, któremu SS dostarczało więźniów do pracy.

Interessengebiet

Wszystkie obozy i podobozy Niemcy odizolowali od świata zewnętrznego i otoczyli ogrodzeniem z drutu kolczastego. Teren administrowany przez komendanta i kontrolowany przez esesmanów z załogi KL Auschwitz przekraczał obszar znajdujący się w obrębie drutów. Zajmował powierzchnię 40 kilometrów kwadratowych (tzw. Interessengebiet — strefa interesów), rozciągającą się wokół obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau.

Miejscową ludność, Polaków i Żydów mieszkających w sąsiedztwie tworzonych obozów wysiedlono. Część ich domostw wyburzono a w pozostałych zamieszkali oficerowie i podoficerowie SS z załogi obozowej i ich rodziny. Na terenie przyobozowym władze obozowe zorganizowały zaplecze techniczne obozu, warsztaty, magazyny, biura a także koszary dla esesmanów.

 

Wyzwolenie

W styczniu 1945 r. podczas wyprowadzania i po wyprowadzeniu więźniów z KL Auschwitz na trasy ewakuacyjne, władze SS podjęły ostatnie poczynania mające na celu zatarcie śladów zbrodni dokonanych w obozie. Na ulicach obozowych zapłonęły stosy dokumentów. 20 stycznia 1945 r. wysadzono w powietrze niedawno częściowo rozebrane krematoria II i III, a 26 stycznia − krematorium V, do tej pory przydatne do użytku. 23 stycznia podpalono tzw. „Kanadę” II − kompleks baraków-magazynów z mieniem pozostałym po ofiarach eksterminacji.

Obóz koncentracyjny Auschwitz został zorganizowany dla Polaków i oni też byli pierwszymi jego więźniami politycznymi. W wyniku ciągłego napływu nowych transportów systematycznie wzrastała liczebność więźniów. W 1940 r. osadzono w obozie blisko 8 tys. ludzi. Byli to prawie wyłącznie Polacy. Oprócz nich znalazła się w obozie niewielka liczba Żydów oraz Niemców. Niemcy pełnili w tym czasie z reguły funkcje w nadzorze obozowym jako kapowie i blokowi. W 1941 roku osadzono w obozie ponad 26 tys. ludzi. (około 15 tys. Polaków, 10 tys. jeńców radzieckich i ponad 1 tys. Żydów).

Od 1942 r. w wyniku włączenia KL Auschwitz do procesu masowej zagłady Żydów, liczba deportowanych do obozu zaczęła gwałtownie wzrastać. W 1942 r. przywieziono około 197 tys. Żydów, w 1943 r. około 270 tys., a w 1944 r. ponad 600 tys. – łącznie blisko 1,1 mln. Spośród nich wybrano jako zdolnych do pracy około 200 tys. osób i osadzono w obozie.

W tym samym czasie, tj. w latach 1942-1944, osadzono w obozie około 160 tys. ujętych w ewidencji numerowej Polaków, Cyganów, Białorusinów, Ukraińców, Czechów, Francuzów i innych, oraz kilkanaście tysięcy, głównie Polaków, jeńców radzieckich i Cyganów, nie ujętych w ewidencji numerowej.

Rozpoczęta w 1942 r. masowa deportacja Żydów do KL Auschwitz zmieniła w sposób istotny strukturę narodowościową więźniów. Już po trzech miesiącach deportacji, w połowie 1942 r. Żydzi stali się najliczniejszą grupą narodowościową, a ich udział w strukturze narodowościowej więźniów systematycznie wzrastał od około 46% w czerwcu 1942 r. do około 68% w okresie szczytowego rozwoju liczbowego obozu w sierpniu 1944 r. Łącznie zarejestrowano w obozie około 400 tys. osób: 195 tys. nie-Żydów i około 205 tys. Żydów.

 

http://auschwitz.org/historia
 
                             

W czasie wojny trzeba było niezłomności Jana Karskiego, by przekonywać świat zachodni o zbrodniach Holocaustu i eksterminacji, jakiej na różnych narodach dokonywali hitlerowcy.Obojętność i milczenie były w jakimś sensie pochodną braku informacji i wiedzy, ale też i niemożności uwierzenia, że to mogłoby być możliwe. Szymon Wiesenthal w swoich wspomnieniach przypominał cyniczne słowa żołnierzy SS mówiących, że wygrana w wojnie polega na tym, iż świat nie uwierzy w świadectwa więźniów obozów koncentracyjnych. Jak w wierszu, który otwiera tom Prima Leviego:

 

  „Czy to jest człowiek”:

Wy, którzy żyjecie bezpiecznie
W waszych ciepłych domach,
Wy, którzy wracając wieczór,
Zastajecie ciepły posiłek i przyjazne twarze;
Zastanówcie się, czy jest człowiekiem
Ten, co pracuje w błocie,
Co nie zna spokoju,
Co walczy o połówkę chleba,
Co umiera bez żadnego powodu.
Zastanówcie się, czy to jest kobieta
Bez włosów i bez nazwiska,
Z pustką w oczach i wyschłym łonem,
Jak zimowa żaba,
I nie ma już siły, by pamiętać.
Pomyślcie, że tak było:
Przekazuję wam te słowa.
Wyryjcie je w swym sercu,
Siedząc w domu, idąc ulicą,
Kładąc się spać i wstając;
Powtórzcie je waszym dzieciom.
Albo niech się zawali wasz dom,
Niech was porazi choroba,
Wasze potomstwo niech odwróci od was twarz.


http://www.klub.senior.pl/archive/index.php/t-16678.html
 

 

KOMENTARZE

 • @
  https://www.salon24.pl/u/coroner/753897,auschwitz-armia-krajowa-i-polski-rzad-w-londynie
 • @ Husky
  // KL Auschwitz przekraczał obszar znajdujący się w obrębie drutów. Zajmował powierzchnię 40 kilometrów kwadratowych (tzw. Interessengebiet — strefa interesów) //

  - Wtedy to się nazywało IG Farbenindustrie, któremu SS dostarczało więźniów do pracy, ... a teraz to się nazywa "Przemysł Holokaustu".

  - Wtedy niewolniczo pracowali więźniowie, teraz ich duszyczki

  http://m.neon24.pl/a4467f02e8b53e09608c6a3e5fc48315,0,0.jpg
  http://m.neon24.pl/c1e8ad38e5069838aad8ae598ab69152,0,0.jpg
  .
  Zdjęcia przedstawiają egzemplarz "THE BLACK BOOK of POLISH JEWRY" pierwsze, oryginalne wydane w Stanach Zjednoczonych wydanie książki z 1943 roku, nakładem AMERICAN FEDERATION FOR POLISH JEWS, INC. w kooperacji z THE ASSOCIATION of JEWISH REFUGEES and IMMIGRANTS FROM POLAND

  Sponsorami wydania byli: Eleonora Roosevelt [żona ówczesnego Prezydenta Stanów Zjednoczonych], Hon. Sol. Bloom Chairman, Foreign Affair Committee of The House of Representatives, Hon. Emanuel Celler U.S Congressman, Professor ALBERT EINSTEIN [światowej sławy fizyk / laureat Nagrody Nobla], ... i jeszcze kilku ważnych amerykańskich polityków i postaci tamtego okresu.

  Jak wcześniej przetłumaczyłem, 15 grudnia 1943 r. ŻYDOWSKA AGENCJA TELEGRAFICZNA [JTA], opierając się na "THE BLACK BOOK of POLISH JEWRY", podała szacunkową liczbę polskich żydów wymordowanych przez NAZISTÓW, którzy zostali wymordowani od 1 września 1939 r., do czasu likwidacji Getta Żydowskiego w Warszawie, to 1 000 000 istnień ludzkich spośród obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.

  Na 15 stronach "THE BLACK BOOK of POLISH JEWRY" [str. 190 do 205] podano szacunkowe przyczyny śmierci tego miliona osób. Na stronie 201 znajdziemy zestawienie przyczyn zgonów tego 1 000 000, z rozbiciem na liczby i przyczyny śmierci za lata 1939 - 1942.

  Oto one / tłumaczenie fragmentu "THE BLACK BOOK of POLISH JEWRY" [str.201 ]: Ofiary chorób i epidemii 341 938 / Polegli żołnierze 37 000 / Ofiary pożarów i bombardowań 67 000 / Torturowani na śmierć w obozach koncentracyjnych 24 000 / Wymordowani na początku okupacji 150 000 / Śmiertelne ofiary deportacji 150 000. - RAZEM: 769 938

  Liczba ta nie obejmuje ofiar masowych mordów i egzekucji do których doszło w ostatnich 5 miesiącach 1942 roku.- pisze w książce.

  Ciekawy fragment o obozach koncentracyjnych:

  "Tylko liczby z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu są dla nas dostępne. Do połowy 1942 roku było tam 9 390 Polskich Żydów, w tym 7 320 kobiet. Poza tym, było tam około 10 000 Żydów nie zarejestrowanych. Dwie trzecie z tego zmarło w przeciągu pół roku, a pozostałych bez cienia wątpliwości spotkał ten sam los. Śmiertelność tam wynosiła 250 osób dziennie.( Poland fights, 1943, No. 35 ).

  Straty [ z lat 1939 - 42] w Oświęcimiu] można ocenić na około 12 000 ludzi [mowa o stratach osób pochodzenia żydowskiego]. Z uwagi na to, że Oświęcim nie był jedynym obozem koncentracyjnym, w którym Żydzi byli torturowani i umierali, śmiertelność raz z ofiarami oboz koncentracyjnych takich jak Majdanek, Bełżec, Sobibór, i inne podwajają liczbę z Oświęcimia podnosząc ją do nie mniej niż 24 000.

  Str. 201/1 >> http://m.neon24.pl/a4467f02e8b53e09608c6a3e5fc48315,0,0.jpg

  Str. 201/2 >> http://m.neon24.pl/c1e8ad38e5069838aad8ae598ab69152,0,0.jpg

  // liczby te nie obejmują ofiar od końca 1943 r., do końca wojny /
  >> http://ziut.neon24.pl/post/142133,prawda-o-holokauscie-milion-zydow-zabil-tyfus-i-nazisci
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 10:21:01 / Link do wydruku >>
  >> https://docs.google.com/document/d/12flhXCNhSrgCHhALNvS3S9hnSPAYV5wFtgp3SpGM9hU/edit
 • A co to jest ten cały Szoa?
  Tyle nam w szkołach w łeb tłukli o ludobójstwie,zmusili do przeczytania tylu ponurych lektur a o jakimś Szoa nie wspomnieli.Oburzające!
  Co to jest Szoa? to jakiś konspiracyjny działacz ?
 • @ikulalibal 12:02:53
  Co znaczy żydowska promocja

  https://books.google.com/ngrams/graph?year_start=1800&year_end=2008&corpus=15&smoothing=7&case_insensitive=on&content=shoah&direct_url=t4%3B%2Cshoah%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3BShoah%3B%2Cc0%3B%3Bshoah%3B%2Cc0
 • @Arjanek 12:14:46
  "shoah" w książkach

  About 97,500 results (1.08 seconds)

  https://www.google.com/search?q=%22shoah%22&tbm=bks&lr=lang_en
 • Przedsiębiorstwo Holokaust ma się świetnie na NEonie24.pl
  Nawet zostało promowane na SG.

  Żenada.
 • @Autor
  A tak ujmuje rzecz dr Dariusz Ratajczak, link:

  https://wordpress.com/post/zygmuntbialas.wordpress.com/5137
 • A co z tymi "komorami gazowymi"?
  Ktoś je kiedyś widział?
 • @Lotna 13:33:32
  //Przedsiębiorstwo Holokaust ma się świetnie na NEonie24.pl//

  Możesz się opanować?
  Dziękuję.
 • @Lotna 13:33:32
  Żegnam !!!!
 • @ikulalibal 12:02:53
  Czasami warto skończyć coś więcej niż podstawówkę

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Shoah
 • @Arjanek 12:14:46
  Co znaczy żydowska promocja https://books.google.com/ngrams/graph?year_start=1800&year_end=2008&corpus=15&smoothing=7&case_insensitive=on&content=shoah&direct_url=t4%3B%2Cshoah%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3BShoah%3B%2Cc0%3B%3Bshoah%3B%2Cc0
  Arjanek 27.01.2018 12:14:46

  TRAFIŁEŚ W SEDNO / SHOAH TO SYNONIM SŁOWA HOLOCAUST / ŻYDOSTWO MARZYŁO O TYM OD DAWNA / WIERZYLI, ŻE JAK ZGINIE ICH 6 000 000 BÓG POZWOLI IM ODTWORZYĆ IZRAEL

  Dlatego "pompują" liczbę swoich ofiar do niebotycznych rozmiarów / Ale przepowiednia może być prawdziwa. Po powstaniu Izraela w 1948 w Palestynie jest ich akurat tyle, że gdybu doszło do wojny ze światem arabskim, zostali by sami Palestyńczycy , ... PRAWDZIWI POTOMKOWIE ANTYCZNYCH ŻYDÓW , zasymilowanych z arabami. / Żydzi aszkenazyjscy to europejscy żydzi, potomkowie Chazarów
  .
  Diagram przedstawia chyba początki i schyłek marzeń o holokauście
  .
  http://m.neon24.pl/01a54fb76e97e6f1c16369ccab6e41af,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/011426405ce8250574761be3c95babc2,0,0.jpg
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 15:30:41
  Kariera słowa "SHOAH" pokrywa się z powstaniem ideologii syjonistycznej
 • Przedsiębiorstwo Holokaust – 6 milionów kłamastw?
  https://www.salon24.pl/u/zonacezara/707065,przedsiebiorstwo-holokaust-6-milionow-klamastw
 • @Arjanek 12:14:46
  Ofiarami Auschwitz były m.in . dzieci wysiedlone z Zamojszczyzny. Zmuszano je do niewolniczej pracy, mordowano w obozach koncentracyjnych, zamęczano w transportach.
  W ten sposób zamordowano 10 tys. dzieci z Zamojszczyzny.

  https://pbs.twimg.com/card_img/956060366882197504/ErBTvKAD?format=jpg&name=600x314
 • @Arjanek 09:27:26
  Szwabia

  https://pbs.twimg.com/media/DUedekfX4AA3gin.jpg
 • Pytanie
  a w którym dniu "międzynarodowo" czci się pamięć ofiar nazistowskiego ludobójstwa ?
  Z tego co rozumiem określenia holocaust i szoa związane są wyłącznie z kulturą (religią,językiem,itd) Żydów.I daj im boże.Mają prawo to co ich spotkało nazywać jak tam sobie chcą.
  Ja pytam o te ofiary których pojęcie szoa nie dotyczy.

  // Niemieccy naziści deportowali do Auschwitz co najmniej 1,3 mln osób ponad 20 narodowości //

  Mówiąc krótko;kiedy obchodzi się Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa ?
 • @ikulalibal 15:47:52
  W każda rocznicę urodzin Stalina ??
 • @Husky 15:52:31
  Wspaniała odpowiedź.Dzięki niej każdy widzi że jesteś tylko cynicznym pajacem.Jeszcze przed chwilką tak się wzruszałeś dziecięcymi ofiarami zamojszczyzny a tu masz! szybko ci mija.

  PS
  a więc mam rozumieć że np dzieci zamojszczyzny nie mają swojego dnia pamięci?
 • @ikulalibal 16:12:39
  to bylo pytanie na twoje pytanie.
  Umiesz czytac
 • *1
  bo niestety nie można *-1

  Notatka w sposób jawny narusza prawo.
  Po pierwsze niesie treści rasistowskie.Przypominam że z rasizmem mamy do czynienia wtedy kiedy ktoś wyróżnia jakąś grupę etniczną (rasową )
  W pojęciu "wyróżnia" mieści się zarówno deprecjacja jak i aprecjacja.
  Po drugie notatka narusza również ustawę o języku polskim.Dalej tak pójdzie a 25 grudnia nie będzie Bożego Narodzenia a Christmas zaś 1 czerwca Dzień Children's właśnie tak.Nie Children's Day a Dzień Children's.Pół na pół,dwujęzyczne kompilacje.

  PS
  teraz jest zrozumiałe dlaczego PISdziory całą władzę zagarnęły pod siebie.W państwie w którym działają wszystkie jego instytucja ,TK,Rzecznik Praw Obywatelskich,itp nie byłoby żadnego "Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu" tylko jak bóg przykazał Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskiego Ludobójstwa "
 • @ikulalibal 16:46:57
  //Notatka w sposób jawny narusza prawo.//

  czyje prawo ?
 • celebra holy cows 2
  cierpią na syndrom uschniętego narcyza, stąd ten cały zgiełk i adekwatny do psychozy symbol - żonkil w klapie
 • @ireneusz 18:40:06
  TAK NIE SĄDZĘ
 • Chazaro-syjonistyczny atak szału
  Izrael jest oburzony ustawą nakładającą kary za słowa o „polskich obozach śmierci”! „Polacy współodpowiadają za Holokaust”

  Czy ktoś jest zaskoczony? Izrael zareagował na polską ustawę nakładającą kary za użycie sformułowania „polskie obozy śmierci”.

  O krytycznych i skandalicznych słowach m.in. premiera Izraela informuje na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

  – Ważni izraelscy politycy i media atakują nas za ustawę penalizującą określenie "polskie obozy koncentracyjne". W dodatku twierdzą, że Polacy "współodpowiadają" za Holocaust. Inni piszą "polish death camps" – napisał Patryk Jaki.

  https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/14667-izrael-jest-oburzony-ustawa-nakladajaca-kary-za-slowa-o-polskich-obozach-smierci-polacy-wspolodpowiadaja-za-holokaust


  Prominentny polityk z Izraela: „Polska była współwinna Holocaustu, żadna ustawa tego nie zmieni”


  http://www.stefczyk.info/wiadomosci/swiat/prominentny-polityk-z-izraela-polska-byla-wspolwinna-holocaustu,-zadna-ustawa-tego-nie-zmieni,22323186553
 • @kfakfa 20:31:33
  https://pbs.twimg.com/media/DUke-CIWkAEYb94.jpg
 • @kfakfa 20:31:33
  Skoro żydzi się upierają, że tylko żydzi ginęli obozach zagłady, to chyba nie byłoby nic w tym złego napisać Jewish Death Camps
 • @Husky 21:08:12
  Panie... żydzie/?/
  czy w Oświęcimiu niemcy wymordowali tylko żydów ?
  "Prominentny polityk z Izraela: „Polska była współwinna Holocaustu, żadna ustawa tego nie zmieni”
  czy pan zgadza się z tą opinią powyżej ?
  czy ten żydo_polityk nie złamał prawa ?
  jaka jest pańska prawdziwa narodowość ?
 • @provincjał 21:32:16
  Husky to Polak, ale jak przyjdzie co do czego, to spierdoli do Izraela, bo tam ekstradycja go nie obejmie.. i wyjdzie Szydło z worka :)
 • @provincjał 21:32:16
  Panie... żydzie/?/
  poczytaj komentarze
 • @Husky 21:56:58
  To jest u ciebie symptomatyczne. Pytanie na pytanie.
 • @Vinto 22:11:02
  ?
 • @All
  Wszystkim tak obficie rozpisującym się o holokauście, polecam zapoznanie się z wojną paragwajską. Może wtedy do was dotrze co to znaczy prawdziwy holokaust, gdy przy życiu zostaje 20tys mężczyzn danego narodu, a kobiety tego narodu szukają każdego, komu mogłyby spłodzić dziecko, byle ten naród ocalić.

OSTATNIE POSTY

więcej
 • POLSKA

  Najwyższa kasta złodziei

  SSN A. Piotrowska stwierdziła, że czyn sędziego można traktować jako „fatalną pomyłkę” ale nie kradzież. Za pomyłkę odpowiadać miało roztargnienie wysokiego stopnia i przepracowanie wywołane nawałem obowiązków. czytaj więcej

 • POLSKA

  Jaruzelski i Kiszczak zostaną zdegradowani.

  Jaruzelski przysłużył się jak najgorzej nie tylko Wojsku Polskiemu, ale i Polsce, więc pewną koniecznością historyczną jest zamknięcie tego tematu, jakim jest odebranie stopnia generalskiego – powiedział szef kancelarii premiera. czytaj więcej

 • POLSKA

  Morawiecki zdetonował kolejną bombę ?

  Premier Morawiecki znowu "wymierzył cios" Żydom. Premier Izraela nie jest człowiekiem, który nadstawi drugi policzek. Dobrze, że nie mamy wspólnej granicy, bo niedługo zaczęliby do nas strzelać. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

ULUBIENI AUTORZY

więcej