Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
788 postów 25973 komentarze

Prezydent USA RONALD REAGAN

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dziś 14 rocznica śmierci Prezydenta USA RONALDA REAGANA – polityka z misją ! Ronald Reagan przez całą swoją prezydenturę wspierał inne kraje, także Polskę w walce z czerwoną zarazą

 

 

Ronald Reagan nigdy nie udawał, że PRL to wolna Polska

5 czerwca mija 14 lat od śmierci Ronalda Reagana. Z jakich powodów powinniśmy w Polsce pamiętać o 40. prezydencie USA? 


Był wielkim przyjacielem Polski. To głównie on przyczynił się do implozji Związku Sowieckiego. Współpracował blisko na tym polu z Janem Pawłem II. Miał wielką słabość do „Solidarności”. Dzięki niemu sprawa niepodległości RP wróciła na agendę międzynarodową. Nie udawał, że Polska jest wolna. Głosił wszem i wobec, że jest zniewolona. Drogie też były mu polskie symbole. Na przykład, w Białym Domu godnie obchodzono 40. rocznicę Powstania Warszawskiego. Wystarczy?

 

 

             

 

W 1981 roku 40. prezydentem USA został Ronald Reagan. Objął urząd w wyjątkowo niesprzyjających okolicznościach, które wynikały przede wszystkim z zaostrzenia stosunków na linii Moskwa – Waszyngton, będących następstwem radzieckiej agresji na Afganistan, jak również wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Jednakże niewielu było w historii polityków o tak jasnych i wyrazistych przekonaniach jak Ronald Reagan, który przez całą swą karierę polityczną głosił swe niezmienne, uznawane w tamtych czasach niemalże za skrajnie konserwatywne poglądy. Prezydentura Ronalda Reagana wyróżniała się spod tym względem pośród pozostałych prezydentur drugiej połowy minionego wieku. Ostatnim przed Reaganem „silnym” szefem państwa był Dwight Eisenhower. Kolejne dwadzieścia lat to okres raczej słabych, niepopularnych rządów kolejnych prezydentów.

 

              

 

 

Zwycięstwo w wyborach prezydenckich zapewnił Reaganowi głoszony jeszcze w trakcie kampanii przed wyborami w listopadzie 1980 roku program zdecydowanego przeciwstawienia się systemowi komunistycznemu oraz powrót do tradycyjnych wartości, takich jak wolność jednostki, religia i rodzina. Podczas swojej kampanii Reagan zapowiadał również użycie radykalnych środków w celu uzyskania przewagi w zimnej wojnie. Wśród nich znalazła się propozycja blokady Kuby czy zaminowania irańskich portów. W Europie początkowo postrzegano te deklaracje jako celowo wyolbrzymione oraz komentowano, że Reagan chciał wykreować swój wyborczy image „twardego wojownika” jako przeciwieństwo Cartera, oskarżanego o brak zdecydowania. Rozpoczynający swe rządy w styczniu 1981 roku Reagan łączył ponadto eskalację zimnej wojny z planem poprawy sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Jego sposób powadzenia polityki zaowocował ożywieniem na polu gospodarczym, spadkiem inflacji oraz ograniczeniem bezrobocia. Nowy prezydent nie starał się tonować swej konfrontacyjnej retoryki z kampanii wyborczej. Zdecydowany antykomunista, nie wyobrażał sobie przyjaznych stosunków z sowieckimi przywódcami zdolnymi tylko, jego zdaniem, „do zbrodni, oszustw i kłamstw”.

Doktryna Reagana

Mianem Doktryny Reagana określa się program polityki zagranicznej USA – sformułowanej i afirmowanej przez Ronalda Reagana i środowisko konserwatystów w Partii Republikańskiej. Była to kluczowa strategia w polityce zagranicznej prezydenta, zakładająca aktywne materialne i polityczne wsparcie USA dla państw i ruchów rebelianckich walczących z wpływami komunistycznymi. Przedstawiona została po raz pierwszy w prezydenckim orędziu o stanie państwa 6 lutego 1985 roku, w którym Reagan stwierdził, że poparcie dla „bojowników o wolność” stanowi formę samoobrony i blisko wiąże się z bezpieczeństwem narodowym USA. Nawiązywała do doktryny powstrzymywania z 1947 roku*.

Ludzie z całego świata tęskniący za wolnością, znajdowali drogę ku naszym brzegom

Doktryna Reagana w sferze polityki zagranicznej skupiona była przede wszystkim na walce z komunizmem, a w praktyce z ZSRR – jako hegemonem bloku sowieckiego – strategicznym przeciwnikiem USA i krajów niekomunistycznych. Była realizowana poprzez wspieranie zarówno finansowe, jak i militarne krajów i organizacji walczących z komunizmem, obalanie komunistycznych reżimów oraz prowadzenie „twardej” polityki wobec ZSRR. Reagan określił wprost ZSRR jako imperium zła, odwołując się do formuły z filmu George’a Lucasa Gwiezdne Wojny. Analizując politykę zagraniczną prowadzoną przez administrację Reagana, nasuwa się wniosek, iż dominującą kwestią była zimna wojna. Reagan stając na czele jednej ze stron w zimnej wojnie, odszedł od polityki odprężenia prowadzonej przez poprzednich kilku prezydentów. Postawił na zdecydowane zwiększenie zbrojeń. Zdawał sobie sprawę, iż Związek Radziecki ze swą popadającą w kryzys gospodarką nie będzie w stanie dotrzymać kroku Stanom Zjednoczonym w prowadzonym przez nich wyścigu zbrojeń. Jednym z najbardziej znaczących elementów „krucjaty” Reagana było zaangażowanie Kremla w kosztowny wyścig zbrojeń. Wzrost wydatków USA na cele wojskowe między 1981 a 1985 rokiem wyniósł około 30%. Stawiano także na wysokie technologie, czyli dziedzinę, w której państwa komunistyczne nie mogły dorównać Zachodowi.

         
 
 
 
 
Kluczowym elementem Doktryny Reagana było przyjęcie programu Inicjatywy Obrony Strategicznej (Strategic Defense Initiative – SDI). Swój plan prezydent Stanów Zjednoczonych oficjalnie ogłosił 23 marca 1983 roku w telewizyjnym orędziu do narodu. SDI był koncepcją obrony przeciwrakietowej rozwijaną od początku lat 60. Został opracowany w związku z rozwojem broni rakietowej i zaistnieniem potencjalnego zagrożenia ze strony ZSRR. Budowa SDI miała trwać do 2000 roku i kosztować 125 miliardów dolarów. SDI był największym projektem ze wszystkich amerykańskich programów obrony antybalistycznej i jedynym, w którego założeniach znajdowało się wykorzystanie broni rozmieszczonej w przestrzeni kosmicznej. Z powodu zastosowania ultranowoczesnej techniki, między innymi laserów, promieni podczerwonych i rentgenowskich, a także rozmieszczenia części tego systemu w kosmosie, program został nazwany „Star Wars”.

Podstawowym założeniem programu „Star Wars” był system tak zwanych „antyrakiet” rozmieszczonych na wyrzutniach naziemnych, mogących zestrzelić nadlatujące pociski przeciwnika z dużej odległości. Miało to następować poza atmosferą ziemi lub – w przypadku zmasowanego ataku – także w stratosferze. W projekcie Inicjatywy Obrony Strategicznej przewidziano również rozszerzenie systemu naziemnej obrony przeciwrakietowej o wyrzutnie rakiet i platformy z działami laserowymi, znajdujące się w przestrzeni kosmicznej, aby zminimalizować czas identyfikacji i zniszczenia wrogich obiektów. SDI nie został nigdy w pełni rozwinięty ani wdrożony, jednak wielomiliardowe nakłady na wybrane technologie programu, pozwoliły później rozwinąć technologie pocisków antybalistycznych używanych współcześnie. W 1985 roku Stany Zjednoczone zaproponowały udział w realizacji projektu sojusznikom z NATO oraz Izraelowi, Japonii i Australii. W tym samym roku przeprowadzono udaną próbę zniszczenia satelity w przestrzeni kosmicznej za pomocą rakiety antysatelitarnej, w kolejnych latach między innymi dokonano prób z bronią laserową. Rozmieszczenie pierwszych elementów systemu planowano na lata 1994-95, na początku lat 90. odstąpiono jednak od realizacji projektu gwiezdnych wojen. Decyzja ta była związana z ogromnymi kosztami, obawami przed kolejnym wyścigiem zbrojnym po upadku Związku Radzieckiego oraz problemami z interpretacją układu o ograniczeniu systemów antyrakietowych ABM, podpisanego przez ZSRR i Stany Zjednoczone w latach 70. Za prezydentury Billa Clintona w 1993 roku, zmieniono nazwę programu na Organizacja Obrony Przeciwko Rakietom Balistycznym, a w kolejnych latach na Agencja Obrony Przeciwrakietowej. Kontynuuje ona projekt obrony antybalistycznej w ramach programu Ballistic Missile Defense.

Konfrontacja między zimnowojennymi mocarstwami przejawiała się także w wojnie ekonomicznej, której głównym założeniem było uszczuplanie wpływów do budżetu ZSRR z handlu surowcami energetycznymi. Amerykanie z powodzeniem lobbowali przywódców Arabii Saudyjskiej, by ci zwiększyli swoje wydobycie i tym samym spowodowali spadek cen surowców. Jednocześnie blokowano budowę gazociągu do Europy zachodniej i zmniejszono eksport wysokich technologii do państw komunistycznych.


 
Nie ma sporu o kwestię wyboru pomiędzy wojną a pokojem, ale jest tylko jedna droga gwarantująca pokój

Analizując antykomunistyczny wymiar Doktryny Reagana nie sposób nie wspomnieć o brytyjskiej premier Margaret Thatcher, której rząd powołany został 20 miesięcy przed zaprzysiężeniem Ronalda Reagana na prezydenta USA. Wyraźnie obrany kurs antykomunistyczny zaowocował nadaniem Margaret Thatcher przez reżimowe sowieckie media przydomka „Żelazna Dama” oraz spowodował, że była, obok Ronalda Reagana, najmocniej atakowanym politykiem Zachodu w propagandzie ZSRR. Na początku lat 80. XX wieku, gdy wielu polityków lękało się pogróżek Moskwy, Thatcher nazywano „jedynym prawdziwym mężczyzną wśród europejskich premierów”, jej stosunek do komunizmu był więc, wśród wszystkich przywódców europejskich, wyjątkowy.

 

           

 

Thatcher, obok Ronalda Reagana była najgłośniejszym krytykiem Związku Sowieckiego i ideologii praktyki komunistycznej. Antykomunizm był jednym z najważniejszych, stałych czynników jej politycznego światopoglądu. Odróżniało ją to wyraźnie od innych polityków świata zachodniego, którzy zwłaszcza począwszy od okresu odprężenia lat siedemdziesiątych-osiemdziesiątych w zdecydowanej większości odstąpili zarówno od twardej antykomunistycznej postawy, jak i retoryki. Większość zachodnich polityków naiwnie wierzyła, że łagodnie traktowany komunizm sam złagodnieje. Margaret Thatcher nie miała takich złudzeń. Trwając w silnej koalicji z Ameryką kierowaną przez Ronalda Reagana unaoczniła sowieckim przywódcom, że militarnej, gospodarczej i kulturowej wyższości Zachodu nie da się pokonać. Przyjazny klimat w stosunkach amerykańsko-brytyjskich, podbudowanych był dodatkowo wzajemną sympatią, wynikającą z podobnych poglądów na politykę i gospodarkę między Reaganem a Thatcher. Wiernie sekundowała Reaganowi w jego planach prowadzenia zimnej wojny aż do bezdyskusyjnego zwycięstwa.Dziś, z całą stanowczością można powiedzieć, że determinacja Ronalda Reagana i Margaret Thatcher oraz odwaga społeczeństw żyjących za żelazną kurtyną przesądziły o zakończeniu zimnej wojny. Margaret Thatcher była nie tylko najbliższym sojusznikiem Reagana w Europie, ale też jego bliską przyjaciółką. Żelazna Dama określiła go nawet niegdyś „drugim najważniejszym mężczyzną w jej życiu”.

Na polu polityki międzynarodowej Reagan zdobył przydomek Wielkiego Wizjonera. Zupełnie na nowo zdefiniował politykę USA w stosunku do ZSRR. Nie było już mowy o wykorzystywanej przez ZSRR do instalowania komunistycznych rządów w kolejnych krajach, polityce współistnienia, negocjacji i ustępstw. Była mowa o walce USA z „imperium zła”. Walce, którą Reagan postawił sobie za cel wygrać i celu dopiął. Podejmując dziejowe zadanie złożenia komunizmu na śmietniku historii w pierwszym rzędzie musiał pokonać Reagan niechęć do swoich planów amerykańskich opiniotwórczych, lewicowo-liberalnych dziennikarzy, polityków, sowietologów i innej maści specjalistów.

Doktryna Reagana związana jest z realizacją jego przedwyborczych obietnic. W ramach polityki zagranicznej Reagan sformułował tezę: „jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny”. Konsekwentnie opowiadał się za twardym stanowiskiem wobec obozu państw socjalistycznych. Wyrazem jego stanowiska były, między innymi, sankcje gospodarcze, jakie USA ogłosiły wobec PRL w grudniu 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego czy tez inwazja na Grenadę, a także wspieranie antykomunistycznych powstańców w Angoli, Afganistanie czy też Nikaragui oraz zbombardowanie Trypolisu w celu powstrzymania libijskiego terroryzmu.

Kluczowym osiągnięciem Ronalda Reagana stało się sformułowanie programu tak zwanych „wojen gwiezdnych”. Wprowadzenie go w życie doprowadziło do ponownego rozkręcenia spirali zbrojeń, a w konsekwencji stale zwiększających się nakładów na zbrojenia. Tempa wzrostu tych wydatków nie wytrzymała gospodarka radziecka, ponosząca przecież w tym czasie koszty inwazji w Afganistanie. Sytuacja ta zbiegła się z przejęciem władzy przez Michaiła Gorbaczowa, a jego nowoczesne, jak na warunki radzieckie, podejście do polityki zagranicznej umożliwiło nawiązanie rozmów, jakich efektem było podpisanie porozumień o ograniczeniu zbrojeń. Konsekwentne stosowanie doktryny Reagana podczas całej jego prezydentury stało się jedną z przyczyn rozpadu obozu komunistycznego u schyłku lat osiemdziesiątych. Rozumiał to sam Reagan, który mówił, iż w ciągu 2765 dni swojej prezydentury ani jeden cal ziemi nie znalazł się pod panowaniem komunistów. W efekcie został on uznany, jeszcze za życia, za jednego z najwybitniejszych prezydentów w całej historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

//www.nowastrategia.org.pl/doktryna-ronalda-reagana/

//dzieje.pl/aktualnosci/prof-chodakiewicz-ronald-reagan-nigdy-nie-udawal-ze-prl-wolna-polska

 

KOMENTARZE

 • Husky
  Czy uważasz, że Prezydent i Rząd polski prowadzą właściwą politykę międzynarodową? Czy uważasz, że jest to polityka korzystna dla Polski, gwarantująca nam uzyskanie większej podmiotowości i niezależności od sił niechętnych i wrogich Polsce?
  Czy to nie od czasów Reagana z coraz większą siłą to ogon macha psem?
 • załamka...
  pan powie jaki to system istnieje w ussa, dlaczego ussa siłą narzuca innym krajom jak mają się rozwijać, dlaczego amerykanie są głupi i nie pogonią żydów, dlaczego ussa ma setki baz wojskowych wokół rosji, dlaczego ussa jako jedyne państwo użyło bomby atomowej, dlaczego pisowcy bez mydła włażą usraelowi w ...?

  "Był wielkim przyjacielem Polski. To głównie on przyczynił się do implozji Związku Sowieckiego. Współpracował blisko na tym polu z Janem Pawłem II. Miał wielką słabość do „Solidarności”. Dzięki niemu sprawa niepodległości RP wróciła na agendę międzynarodową. Nie udawał, że Polska jest wolna. Głosił wszem i wobec, że jest zniewolona. "

  Czy Polska mając na swoim terytorium armię ussa jest wolna i po kiego luja ta armia tu jest ?
 • @zadziwiony 15:24:01
  Cywilizacja Turańska

  https://img1.dmty.pl//uploads/201403/1395390015_hlcimr_600.jpg
 • @zadziwiony 15:24:01
  Gdyby nie Reagan to dziś pisałbyś cyrylicą z jakiegoś zadupia na Syberii
 • @provincjał 15:24:14
  Tak, jest wolna !!!
 • // Był wielkim przyjacielem Polski//
  Przestań pitolić Husky.
  Ten "wielki przyjaciel" nałożył sankcje i embarga na Polskę, cierpieli zwykli ludzie bo rząd, jak wiadomo, zawsze się wyżywi.
  Ty musisz codziennie wielbić jakiegoś łachudrę albo zdrajcę?
  Oj chyba czas na urlop...
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 16:50:19
  //Ty musisz codziennie wielbić jakiegoś łachudrę albo zdrajcę?//
  podobnie jak 2/3 Polaków
  Tak już mam
  pzdr.
  ps.
  Wcześniej loch, teraz urlop, a nie lepiej i szybciej ,to skasować wszystkie wpisy i dać dożywotni ban.
  Byłoby i szybciej i prościej
  Zdrowia !
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 16:50:19
  "Ten "wielki przyjaciel" nałożył sankcje i embarga na Polskę, cierpieli zwykli ludzie bo rząd, jak wiadomo, zawsze się wyżywi."

  A ten rząd to był polski - czy sowiecki?
  Matrioszki i żydzi - a społeczeństwo na ten rząd bluzgało i stworzyło podziemie gospodarcze.
 • @Talbot 17:19:49
  //A ten rząd to był polski - czy sowiecki?//
  Antyimperialistyczny

  https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=567x10000:format=jpg/path/s0601745408ce1d59/image/i4ea76a6bd2e2fde1/version/1502270120/image.jpg
 • @Husky 17:03:12
  //Wcześniej loch, teraz urlop, a nie lepiej i szybciej ,to skasować wszystkie wpisy i dać dożywotni ban.//

  Nie nie Zbóju! Tak dobrze to na NEonku nie ma. Ty masz tu zawsze pewne miejsce, sam cię broniłem i zawsze będę bronił :)

  Stąd wylatują tylko wyjątkowe, antypolskie gnoje. Możesz ich teraz znaleźć na tzw. "niepoprawnych". Tam się zbiera antypolskie tałatajstwo. Gdyby nie publikowali tam tacy jak Rebeliantka, Miarka czy Astra/Patria to byłoby już całkowite szambo.
  Na NEon wraca coraz więcej blogerów. Ostatnio Pan Zygmunt Korus, świetny publicysta. Sam pomagałem mu znaleźć namiary na jego stary blog. (ciekawe co powie na to pewien dupekzgdyni? :)

  Ty jesteś ciężki przypadek, to prawda, ale nie jesteś gnojem tylko trochę zagubionym Polakiem, który ma prawo do swojego zdania. Bo taki jest NEon.
  Damy radę!
  A, że dbam o twoje zdrowie i proponuję krótki urlop? Należy ci się bo ostatnio mocno się przepracowujesz :)
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:26:55
  Rząd sam się wyżywi...

  http://artpropo.com/Karykatury,caricatures/Urban_pliki/image003.png
 • @Talbot 17:19:49
  Czytać Talbot nie umiesz?
  Napisałem, że cierpieli zwykli Polacy bo to zwykli Polacy cierpieli. Sowiecki rząd miał to głęboko w d...
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:30:14
  Zwykli Polacy bluzgali na rząd - a nie na Reagana.
 • @Talbot 17:29:13
  O to to! To była morda tego żydobolszewickiego rządu. Im Reagan krzywdy nie zrobił.
  Widzę, że w końcu do ciebie dotarło.
 • @Talbot 17:35:30
  //Zwykli Polacy bluzgali na rząd - a nie na Reagana.//

  I słusznie, że rzygali. Tylko byli głupi i niedoinformowani. Nie było Internetu i wszyscy słuchali co im powie Wolna Europa, made by CIA.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:39:18
  Wszyscy moi znajomi słuchali Wolnej Europy,bo mieli dość sowieckich porządków.
  Czy to znaczy, że byli agentami CIA?
  Chcieli po prostu żyć w wolnym kraju, a nie w Gułagu sowieckim.
 • Ronald Reagan i Karol Wojtyła to byli zawodowi aktorzy
  W latach 1969-1972 byłem graduate student geofizyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley USA. Reagan był wtedy gubernatorem Kalifornii. I podsyłał nam systematycznie Gwardię Narodową z drewnianymi pałami i gazami by tłumić protesty przeciwko wojnie w Wietnamie. Koledzy że studiów mówili mi że A. Reagan to nie przywódca narodowy, tylko aktor udający takiego. Podobnie jak w kilka lat póżniej Jan Paweł II.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:39:18
  Soviety stworzyli Niemcy i Ameryksnie - a Ty tęsknisz nadal za tą mafią?
 • Elity komunistyczne
  https://niezlomni.com/wp-content/uploads/2018/06/pjimage-13-12.jpg

  Jean-Claude Juncker próbuje przejść kilkanaście metrów w linii prostej – spróbuj się nie śmiać. Do sieci trafiło hitowe nagranie (wideo)

  https://niezlomni.com/jean-claude-juncker-probuje-przejsc-kilkanascie-metrow-w-linii-prostej-sprobuj-sie-nie-smiac-do-sieci-trafilo-hitowe-nagranie-wideo/

  Pijany Jelcyn

  https://www.youtube.com/watch?v=wvV_FVlg5y0
 • @Talbot 17:50:45
  Też wtedy żyłem i też słuchałem WE i chciałem żyć w wolnym kraju. Ale okłamali nas wszyscy i spod jednego buta trafiliśmy pod drugi. A obydwa buty są na żydowskich nogach.
  Polacy zostali zrobieni w ch... jak dzieci. Niektórym to się podoba i wierzą w tę propagandę do dziś.
 • @Talbot 17:56:10
  //Soviety stworzyli Niemcy i Ameryksnie - a Ty tęsknisz nadal za tą mafią?//

  Ja tęsknię za sowietami? Czy za Niemcami?

  Tobie Talbot potrzebny jest urlop. Jak odpoczniesz to może zaczniesz rozumieć co się do ciebie mówi.
 • @Gasienica 17:54:09
  Dokładnie tak.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 18:10:37
  Ze mną wszystko jest OK.
  Problem mam z routerem - często się wyłącza i powstają wówczas błędy przy pisaniu.
 • @Talbot 18:30:27
  Ja nie o tym... Też mi czasami klawiatura robi numery.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 18:10:37
  //Tobie Talbot potrzebny jest urlop//
  czyli nie sam będę się wczasował 8-)))

  Sezon urlopowy uważam za otwarty
  W tym roku Kreta !!!

  https://pbs.twimg.com/media/Degh4OhVAAAedGw.jpg
 • @Husky 19:11:42
  Super...
  To ile wolnego potrzebujesz? :)
  No i laptopik zostaje w domu, ok?
 • Znani wolno-mularze (freemasons)
  .


  https://gnosticwarrior.com/wp-content/uploads/2016/03/reagan-peace-sign.jpg


  https://i.ytimg.com/vi/LreQIypQcQo/maxresdefault.jpg


  https://pbs.twimg.com/media/C09bjSfUQAE7GgB.jpg
  .
 • Chabad, rabini i Ronald Reagan
  .


  https://w3.chabad.org/media/images/107438.jpg
  https://w3.chabad.org/media/images/107089.jpg


  .
 • @Krystyna Trzcińska 19:29:53
  Praprababcia Reagana była żydówką !!!!!
  Wujek ( ze strony dziadka) też był żydem
  pzdr.
 • @Gasienica, Co prawda, to prawda!! - Znani RYCERZE MLTAŃSCY wolno-mularze (freemasons) - Aktorzy ARYSTOKRACJI.
  .  https://espionagehistoryarchive.files.wordpress.com/2015/11/cia-masonry-malta-collage.jpg


  https://i.pinimg.com/originals/d2/1a/25/d21a250ea2147f1af1ce75b8c596e39b.jpg


  http://cdn.tvc.ru/pictures/o/193/677.jpg  .
 • @Husky - Nooo, baaa - Ma sie rozumieć. Bo przecież, jak by inaczej można było by się zrozumieć i dogadać??
  .


  https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51msTBe%2Bp4L._SX331_BO1,204,203,200_.jpg
  http://satireworld.com/wp-content/uploads/2011/02/ATT00010.jpg

  Prezydent USA łamie Constytusję na którą przysięgał !!!


  http://4.bp.blogspot.com/-_lSi1ZvKksw/VSfUxrvDSgI/AAAAAAAAB5k/XckSOi-rIGE/s1600/c8410-6.jpg

  Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem...???


  http://1.bp.blogspot.com/-bwhJ7RJgS_Y/UKwLV-Po1GI/AAAAAAAACb4/ZMvCit2BFdY/s1600/PopeReagan2.jpg
  .
 • @Krystyna Trzcińska 19:34:19
  Gorbaczow jest masonem ?
  Z jakiej to loży ???
  Kremlowskiej ?
 • @Husky
  Nawet na proste moje pytania nie potrafisz odpowiedzieć....
 • @zadziwiony 21:06:09
  pyt: 1-tak
  pyt: 2-tak
  pyt: 3- Nie
 • @Krystyna Trzcińska 19:29:53
  No cóż, Żydzi mają pieniądze, Żydzi mają wpływy, z Żydami trzeba rozmawiać a nie obrażać się na nich, bo inaczej witają cię w adidasach do garnituru.
  https://pikio.pl/wp-content/uploads/2018/05/Duda-%C5%BCydzi-tt2.jpg
 • @Zawisza Niebieski 21:38:22
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY19iMDdmNS9wL3dwL3BpY3R1cmVzLzIwMTEvMDYvMDQvNjMwLzQ4Ny92Y3p4Zy5qcGc=.jpg
 • @Husky 21:59:46
  Nie rób raczej tu za przygłupa .Ave . :))) https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj779vVrr3bAhVMDMAKHUqUApYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdzieje.pl%2Faktualnosci%2Fpomnik-ronalda-reagana-stanie-w-al-ujazdowskich&psig=AOvVaw2TMpK7ljFwY3_x5Vmbxrmr&ust=1528316917818699
 • @Husky 21:12:33
  no mamy zdecydowanie odmienny osąd rzeczywistości. Jeśli nadstawianie dupska żytkom i budowanie Rzeczpospolitej Przyjaciół - Polin ( słowa Dudy) robienie loda usmanom z własną dopłatą jest wg, Ciebie właściwą polityką władz polskich, to nie mam więcej pytań.... - jesteś po wrogiej Polsce stronie.
 • @zadziwiony 22:44:52
  sorry
  taki mamy klimat
  pzdr.
 • @Husky 21:59:46
  Posłuchaj Repsola, posłuchaj Jarka jeśli już mnie nie chcesz słuchać. Gdzieś na boku, pod tekstem który już schodzi możemy się w obrazki i dowcipy pobawić, ale pod tekstami czytanymi to raczej należy trzymać się tematu dyskusji. Podkreślam, tematu dyskusji nie zawsze tematu notatki.

  Ja wiem, że ostatnio Pycha i Szmal słabo przędzie, co powoduje frustracje u trolli, ale co ma Komorowski do tego tematu, na Boga nie wiem.
 • @Zawisza Niebieski 22:50:26
  ty to mnie możesz pocałować ....
  wiesz w co !!
 • @Zawisza Niebieski 22:50:26
  A ten komentarz bażancie to w temacie notki
  SPADAJ
  http://antykomunista.neon24.pl/post/144039,prezydent-usa-ronald-reagan#comment_1466421
 • dobrej nocy Prawa strono ...
  dziękuję i do jutra ...

  https://pbs.twimg.com/media/De9NeVWW0AAUseC.jpg
 • Po pierwsze to...
  RR mógł sobie nie udawać (że Polska ma niby być tylko wolna) czy udawać tylko tyle, na ile pozwolili mu jego oficerowie prowadzący, których każdy prezydent (bez wyjątku) ma/
  Po drugie, RR ma na sumieniu miliony ludzi na całym świecie, którzy umarli m.in na raka mózgu i SM, których przyczyną jest aspartam, który RR dopuścił do stosowania zaraz po zaprzysiężeniu.
  RR jeszcze tu na Ziemi został przez Pana Boga pokarany, bo jak wiemy dopadł go alzheimer, chociaż nie jestem do końca pewien czy była to już kara ostateczna, bo ma on na sumieniu gruve miliony ofiar więcej niż hitler i stalin razem wzięci.
  Więc nie wiadomo, czy czczenie eReRa nie jest czasami czczeniem szatana.
  Ja to tam na Twoim miejscu (skoro jesteś katolikiem) przynajmniej zachowałbym milczenie w jego sprawie a już z całą pewnością, nie gloryfikowałbym go.
  Pozdrawiam
 • @Husky 23:07:10
  Dobrze, wytłumaczę ci, zanim się zapijesz na ten noc. Popatrz na jaki temat i komu odpowiadam. Pani Krystyna Trzcińska neguje spotykanie się z Żydami, ja jej tłumaczę, że nie wolno palić mostów w sposób idiotyczny, jak to zrobił Jaki swoją zupełnie niepotrzebną, wręcz wrogą interesowi Polski ustawą. Nic tym nie zyskaliśmy, bo nie jesteśmy w stanie egzekwować jej zapisów, ale Duda to podpisał, a dalej, nie czytałem, czy pani Wolfgangowa się w sprawie pytań Dudy wypowiedziała, czy jeszcze instrukcji od zwykłego posła nie dostała. Dlatego wyśmiano Dudę w USA.

  A "ty to mnie możesz pocałować ...." Widzisz, gdybyś był kobietą, to kto wie. Całuję kobiety w rękę, niektóre również w usta, no ale twych homoseksualnych potrzeb to wybacz nie spełnię. Jakoś nie lubię młodych, niedoświadczonych, słabo wykształconych chłopców jak kapuś Macierewicz.
 • @Husky 23:15:15
  Są ludzi honoru, co swe słowa szanują. Są szmaty, co przysięgają by do koryta się dorwać, a potem swoje słowo jak papier toaletowy traktują.

  Mogła się Dudzie konstytucja nie podobać, miał do tego prawo, ale wtedy nie przysięga się na nią, nie przysięga się jej strzec. No ale czego wymagać od osoby wychodzącej ze środowisk PiS?
 • @Zawisza Niebieski 23:32:14
  //Są szmaty, co przysięgają by do koryta się dorwać//

  MOP to wypas przy Róży Thun fon coś tam

  https://pbs.twimg.com/media/De8-EHpX0AA3C5y.jpg
 • @Zawisza Niebieski 23:26:01
  // Całuję kobiety w rękę, niektóre również w usta//,
  no,no "Jentelmen" z ciebie
  zazdraszczam

  https://www.blasty.pl/upload/images/large/2018/06/zawiszo-ach-te-twoje-usta_2018-06-05_23-59-32.jpg
 • @Husky 23:39:39
  Z tego co pamiętam, to za obrażanie tej pani taki jeden szmalcownik dostał takiego kopa ze stołka, że wylądował jako piłka siatkowa na aucie.

  No cóż, edukacja buraktów bolesna.
 • @Husky "Z jakiej to loży?" -Z tej samej, co czała ta reszta bydlaków, jak: Lenin, Stalin, Beria, Trocki, Breżniew, Jelcyn, Putin
  .

  !!!!

  http://www.oocities.org/wojciech_jaruzelski/zyciorys7.html


  22-26 lipca 1991 r. W.Jaruzelski wziął udział w seminarium środowo-europejskim "Sens zmian" w Santander w Hiszpanii. Na zdjęciu poniżej w towarzystwie uczestników, m.in. Królowej Hiszapnii Zofii, Adama Michnika i Jirzego Diensbira.

  http://www.oocities.org/wojciech_jaruzelski/madryt91.jpg  28 marca 2001 r. W.Jaruzelski spotyka się ponownie z M.Gorbaczowem, tym razem na konferencji w St.Vincent we Włoszech.

  http://www.oocities.org/wojciech_jaruzelski/wlochy2003.jpg


  9 maja 2005 r. W.Jaruzelski wziął udział w obchodach 60 rocznicy Dnia Zwycięstwa w Moskwie w czasie których został odznaczony przez prezydenta Władymira Putina "Orderem 60-lecia Zwycięstwa".

  http://www.oocities.org/wojciech_jaruzelski/Putin2.jpg


  .
 • MIEDWIEDIEW DEKORUJE NAJWYŻSZYM ODZNACZENIEM FR ILUMINATA GORBACZOWA
  .

  Radość żydowskiego satanisty-iluminata z otrzymania następnej blachy w uznaniu za bezwstrząsowe przeprowadzenie globalistycznej operacji „pieriekowka”.


  Wygląda na to, że na końcu swojej niesławnej kariery prezydenckiej Dmitrij Miedwiediew, który w „rosyjskich grach zespołowych” grał rolę drugoplanową, może na koniec pozwolić sobie na luksus bycia uczciwym wobec całego społeczeństwa.... grabarz ZSRR otrzymał z rąk Miedwiediewa najwyższe odznaczenie państwowe, Order Św. Apostoła Andrzeja.

  https://polskiepanstwopodziemne.wordpress.com/2012/05/08/miedwiediew-dekoruje-najwyzszym-odznaczeniem-fr-iluminata-gorbaczowa/

  Stoją ONI po wszystkich stronach barykady - Tak jak CZERWONY KRZYŻ !!!!

  https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/05/a25.jpg
  https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/05/a27.jpg
  http://img.koreatimes.co.kr/upload/news/080919_p18_sppn.jpg
  http://independent.md/wp-content/uploads/2014/11/gorbachev-putin_2503467b.jpg  .
 • Jurni i entuzjastczni krzewiciele MIĘDZYNARODÓWKI SOCJALISTYCZNO-SPEDERASTYCZNEJ.
  .


  Proszę bardzo, mistrzowie masońscy pokazują jak wyznaje się miłość wśród braci masonów - Ile tu uwielbienia.  Zagadka:


  Miłość STASI z KGB-Olkiem czy KG-Bolkiem ????

  https://i.pinimg.com/originals/f5/cf/b6/f5cfb67a9c5a334b0012b821e0dc6e9e.jpg
  http://bi.gazeta.pl/im/1/9188/z9188531Q.jpg


  .
 • @Zawisza Niebieski 00:22:53
  //Z tego co pamiętam, to za obrażanie tej pani taki jeden szmalcownik dostał //

  dostał,dostał i to dość boleśnie

  https://pbs.twimg.com/media/De7BBLEX4AIudpA.jpg
 • @Husky 08:35:26
  "CYTAT:
  Za kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości posłowie – delikatnie mówiąc –
  nie przepracowują się. Już drugi raz będą mieć też bardzo długie
  wakacje. Po 53 dniach przerwy w 2017 roku, czeka ich w tym roku 52 dni
  bez posiedzeń sejmu. Gdy porównamy to do VIII kadencji za rządów PO-PSL,
  okaże się, że te przerwy są bardzo długie. Wtedy najdłuższe wakacje
  wyniosły 33 dni."
 • @provincjał 18:17:55
  fejk od Lisa czy z Koszernej
 • @Husky 18:20:55
  Sam jesteś fejkiem, z urzędowej strony !
 • @provincjał 19:14:46
  Raz ci się jeszcze pytam skąd masz tego fake newsa
  Ze szczujni tvn ?
  Od Lisa ?
  Czy z Koszernej ?
  proste pytanie
 • Hasky poczytaj sobie tego posta i koniecznie komentarze
  https://marucha.wordpress.com/2018/06/05/konwoje-amerykanskiej-armii-widziane-na-drogach-w-calej-polsce-czy-to-manewry-czy-cos-wiecej/
 • @Husky 19:16:45
  aj waj KOleżko, stąd czy stamtąd, liczy się psi fuckt !!!
  http://natemat.pl/240197,ile-czasu-pracuja-poslowie-fatalne-statystyki-w-2018-roku
  nie czytam lisa i koszernej, chyba odpowiedź powinna satysfakcjonować, hę ?
 • @provincjał 22:45:59
  no widzisz ekspercie z Koziej Wólki
  A kto jest właścicielem ścierwomedialnego portalu naTemat
  Aborygen z Antarktydy

  no tak
  //nie czytam lisa//
  Błazenady ciąg dalsz
 • @Husky 22:57:06
  ty jesteś chyba niepełnoletni, twoja rooska zawziętość na to wskazuje, bez odbioru.
  dzięki za uświadomienie, widzę, że dużo wiesz, z prasy, lisa ?
 • @Husky 08:35:26
  A o tym cisza :) Opublikowany 7 cze 2018 Spotkanie rady rabinów w Warszawie.

  https://www.youtube.com/watch?v=6xzhZm0tDk8

  Cała prawda o III RP. Dlaczego tak naprawdę odwołali Macierewicza? Kowalski o Kiszczaku, Szaniawskim i służbach PRL!

  https://www.youtube.com/watch?v=-g03TPqL7vY

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY

więcej